Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

MapMedical_2012_0066_press

Oikea syöpädiagnostiikka pelastaa ja säästää

Syövän hoidossa nopea ja tarkka diagnoosi on ensiarvoisen tärkeä hoidon tuloksellisuuden kannalta. Diagnosoinnissa ja jatkohoidon suunnittelussa tarvitaan täsmällistä kuvantamista, jolla saadaan yksityiskohtaista tietoa syövän laadusta, sijainnista ja levinneisyydestä.

Lue lisää


Divaani-Neurosonic-miljöö_press

Pitkäkestoinen stressi ja unen laatu

Sympaattisen hermoston jatkuva hälytystila on verenkiertosairauksien riskitekijä. Pitkäkestoiseksi muuttunut stressi altistaa lukuisille muillekin eri vaivoille, muun muassa suolistosairauksille.

Lue lisää


Perttu Parkatti A_press

Huippuosaamisella vauhtia liiketoimintaan

Palvelualan ohjelmistoyritys Ajas Oy järjestää yritysten palveluketjun tehokkaasti ja joustavasti. Yritys kasvaa kannattavasti, koska kaikille aika on rahaa ja järjestelmien avulla sitä voidaan säästää. Emoyhtiö Eneroc on keskittynyt ohjelmisto- ja järjestelmäkokonaisuuksiin. Yhtiöiden voima on kyvyssä kääntää korkea osaaminen asiakastyytyväisyydeksi ja kasvavaksi kassavirraksi.

Lue lisää


timkid Lift hiiwi mit Kind

Lastenhoitopöydän hissinostin parantaa työergonomiaa ja -turvallisuutta

Kalusteiden väärät korkeudet johtavat kuormittaviin työasentoihin. Turhaa kurottelua ja nostelua voi välttää oikeilla apuvälineillä ja parantaa näin työskentelyergonomiaa sairaaloissa ja päiväkodeissa. Novosanin Timkid -lastenhoitopöytä hissinostimella on juuri tällainen ratkaisu. Sen avulla jokainen työntekijä voi säätää hoitopöydän korkeuden itselleen sopivaksi.
Lue lisää


patient-with-iv-line-3845126

Perusterveydenhuollon asiakasmaksujen uudistamisella terveydenhoitajat voivat panostaa entistä laajemmin väestön terveyteen

Hallituksen esitys hoitajavastaanottojen maksuttomuudesta perusterveydenhuollossa tukee Terveydenhoitajaliiton mielestä terveyserojen kaventamista, terveydenhuollon painopisteen siirtämistä ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Ennaltaehkäisevä terveydenhoitajatyö on tutkitusti vaikuttavaa, kunhan palveluiden saatavuus sekä toimintaedellytykset ja henkilöstömäärä ovat kunnossa.

Lue lisää


photo-of-toddler-smiling-1912868

Kannanotto: Lastensuojelun sijaishuollon laitoshoitoon tarvitaan riittävästi osaavaa henkilökuntaa

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että tarvitaan: selkeitä linjauksia ja sen mukaisia toimia vastuuministeriöiltä, jotta lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidon henkilökunnan osaamista, koulutusta ja työelämään sijoittumista selvennetään ja kehitetään. Monialaista avointa keskustelua kannanotossa nostetuista epäkohdista: siksi Pelastakaa Lapset on kutsumassa eri toimijoita 30.3.2020 pyöreän pöydän keskusteluun. Myös  kannanotossa mainittujen vastuuministeriöiden edustajia tullaan kutsumaan tähän tilaisuuteen. Kannanotossa nostettujen epäkohtien korjaamista, jotta lapsen etu lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidossa toteutuu.

Lue lisää


hands-heart-love-305530

Sydänsairaala panosti toimenpidepotilaiden viihtyvyyteen ja varautuu samalla suuremman potilasmäärän hoitamiseen

Sydänpotilaiden määrän kasvaessa Sydänsairaala muutti perinteisen päiväosastonsa toimenpideosastoksi, jossa potilaat odottavat toimenpidettä viihtyisässä olohuoneessa, siirtyvät saliin omissa vaatteissa ja toipuvat valvotusti samalla osastolla. Tavoitteena on tehdä potilaan hoitokokemuksesta sujuvampi ja vähemmän sairaalamainen. Uudella osastolla voidaan järjestää keskitetysti potilaan koko hoitokäynti.

Lue lisää


SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

tervisekivi-140x250

ajas-sjtt-140x250

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019