Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

01860156-5393-4306-bfa1-bcf3d415e1c2

Tehy ja SuPer: Alakohtainen sote-sopimus pelastaisi hoitoalan

Tehy ja SuPer tavoittelevat kunta-alalle alakohtaista työehtosopimusta. Ns. sote-sopimuksen myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää nykyistä tehokkaammin. Muita järjestöjen keskeisiä tavoitteita neuvottelukierroksella ovat palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma ja kikytuntien poistaminen. Kunta-alan neuvottelut uudesta virka- ja työehtosopimuksesta jatkuivat 28. helmikuuta.

Lue lisää


b5b40727-aab0-47d4-8b4c-b098bd3dbcbf

Väitös 28.2.2020: Fysioterapeutilta kaivataan vuorovaikutusta ja kykyä tunnistaa yksilölliset tarpeet (Jäppinen)

Millainen fysioterapeuttinen ohjaus edistää potilaan omatoimista kuntoutumista leikkauksen jälkeen? Miksi kaikki tekonivelpotilaat eivät toivu optimaalisesti? Anna-Maija Jäppinen tarkasteli väitöskirjassaan lonkan tekonivelpotilaiden ja fysioterapeuttien käsityksiä potilasohjauksesta. Tulokset osoittivat, että olennaista fysioterapeuttisessa ohjauksessa on tieto, taito, kehon ymmärtäminen ja vuorovaikutus.

Lue lisää


action-adult-affection-eldery-339620

Lääketeollisuus: Ikäihmisten hyvästä hoidosta tulee huolehtia, mutta ei lääkehoidosta tinkien

Hallitus antoi esityksen vanhuspalvelulain muuttamisesta torstaina 6.2.2020. Hallituksen tavoite huolehtia ikääntyneiden hyvästä arjesta on erittäin tärkeä. Tämä edellyttää tarpeeksi käsipareja, mutta myös hyvää lääketieteellistä hoitoa. Ikääntyvillä asianmukainen lääkehoito on ratkaisevassa asemassa. On tärkeää tarkastella huolellisesti lääkehuoltoa koskevia päätöksiä ja niiden seurauksena syntyviä kustannuksia.

Lue lisää


antique-bills-business-cash-210600

Syövän hoidossa avohoidon osuus kasvaa, mikä hillitsee kustannusten kasvua

Syövän hoidon kokonaiskustannukset kasvavat Suomessa samaa tahtia kuin erikoissairaanhoidon kustannukset keskimäärin. Syövän kustannuksista avohoidon osuus on kasvanut viime vuosinaTiedot löytyvät verkkosovelluksesta, joka tarjoaa päättäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille laajan tietopohjan syövän hoidon kehittämiselle Suomessa. 

Lue lisää


woman-sitting-on-wooden-planks-2865901

Autismikirjon ihmisten itsemurhariski kymmenkertainen muuhun väestöön verrattuna

Autismikirjon ihmisten riski kuolla itsemurhaan on kymmenkertainen verrattuna muuhun väestöön. Naisilla riski on miehiä korkeampi, varsinkin jos heillä on todettu myös ADHD. Autismikirjolla olevista naisista, joilla oli myös ADHD, jopa joka viides oli yrittänyt itsemurhaa. Tämä selviää Ruotsissa tehdystä laajasta tutkimuksesta, joka julkaistiin viime vuonna.

Lue lisää


d1e3c3bf-3e8b-467e-9529-aef94ad70c51

Suurhankkeessa selvitetään ympäristön ja terveyden välisiä yhteyksiä

Ihmisten elintavat ja elinympäristöt ovat muuttuneet ajan saatossa. Oulun yliopisto johtaa kansainvälistä hanketta, jossa tutkitaan ympäristön ja elintapojen yhteyksiä kroonisiin aineenvaihdunta- ja verenkiertoelinsairauksiin. Hankkeesta tekee merkittävän aiheen lisäksi sen tutkimusaineiston laajuus: Euroopasta mukana on 11 miljoonaa kansalaista.

Lue lisää


person-holding-string-lights-photo-818563

Psykoosilääkkeiden käyttö on yhteydessä kohonneeseen päänvammojen ja aivovammojen riskiin Alzheimerin tautia sairastavilla

Psykoosilääkkeiden käyttö on yhteydessä kohonneeseen päänvammojen ja myös aivovammojen riskiin Alzheimerin tautia sairastavilla, todetaan tuoreessa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Havaittu riskin kohoama oli suurimmillaan lääkkeen käytön aloituksen aikaan. Tulokset julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society (JAGS) -lehdessä.

Lue lisää


human-lips-65665 (1)

Hammas Mehiläinen avasi Digiklinikan suun terveyden tueksi

Suomalaisten suun terveys on huonolla tolalla. 30-60 -vuotiaiden yksityiset hammaslääkärikäynnit ovat tippuneet noin 30 % viidessä vuodessa, eivätkä julkisen sektorin käynnit ole vastaavasti kasvaneet. Hammas Mehiläinen haluaa tuoda suun terveyden lähelle ihmisiä, ja avasi Suomen ensimmäisen suun terveyteen keskittyvän palvelun Mehiläisen Digiklinikalle.

Lue lisää


b4d54c0e-dc7e-42a8-abd2-aab702acb6cb

SPEKin tutkimus: Lähihoitajat huolissaan asiakkaidensa turvallisuudesta

Lähi- ja perushoitajista yli 40 prosenttia on huolissaan asiakkaittensa turvallisuudesta viikoittain, päivittäin tai jopa jatkuvasti. Suurimmat huolenaiheet ovat asiakkaan kaatumiset, tapaturmat, liikkumis- ja toimintakyky. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin jäsenille tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin kokemuksia ja huolia, jotka liittyvät hoidettavien asumisen turvallisuuteen sekä vastaajien työolosuhteisiin, jaksamiseen ja turvallisuusosaamiseen. Tutkimuksen on tehnyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) yhteistyössä SuPerin kanssa.

Lue lisää


896d73c1-b214-481d-b39b-5d812117d701

SuPer: Yksityinen hoiva-ala tarvitsee palkankorotukset

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa yksityisen hoiva-alan haastavasta tilanteesta. Palkat ovat jopa kunta-alaa heikommat. Päätavoitteina kevään neuvotteluissa ovat palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma ja kiky-tuntien poisto. Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut käynnistyvät tänään 29. tammikuuta. Esimerkiksi vanhustenhoidon ja varhaiskasvatuksen yritykset kuuluvat tämän sopimusalan piiriin.

Lue lisää


woman-sitting-on-chair-while-looking-upwards-3126016

Hyvinvointiala HALI: Vanhuspalvelulaista ei pidä tehdä sutta ja sekundaa

Ikääntyneiden palveluita koskevat lakiesitykset on käsiteltävä eduskunnassa yhtenä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa realistiset vaikutusarvioinnit riittävän rahoituksen ja työvoiman osalta. Loppuvuodesta 2019 lausunnolla ollut vanhusten tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitusta käsittelevä lakiesitys on keskeneräinen, erityisesti sen vaikutusarvioiden osalta.

Lue lisää


a86448d717e11932_800x800ar

Sote-muutoksen venyminen uhkaa alan työntekijöiden hyvinvointia, osoittavat 30 000 työntekijää kattaneet tutkimukset

Sote-muutoksen aikaansaaminen on välttämätöntä, mutta uudistustyön pitkittyminen näkyy sote-alan henkilöstön hyvinvoinnissa. Alalla työskentelevät kokevat voimakkaasti, että vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat vähentyneet. Samalla asiakaskunta on entistä vaativampaa ja esimerkiksi väkivaltakokemukset ja eettinen kuormitus ovat yleistyneet huolestuttavasti. Tiedot käyvät ilmi laajoista sote-alan henkilöstön hyvinvoinnin seurantatutkimuksistamme.

Lue lisää


lojer

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

tervisekivi-140x250

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press