Tutkimus: sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kuntien muiden tehtävien välillä voimakkaita yhteistyötarpeita

Yhteistyötarpeita koskeva selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja niihin liittyvistä kuntien tehtävistä on valmistunut.  Kuntaliiton ja Tampereen yliopiston yhteistyössä toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin yhteistyötarpeita ja niiden painoarvoa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kunnan muiden tehtävien välillä.

– Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden kunnallisten peruspalveluiden yhteyttä on toistaiseksi huomioitu vain rajallisilta osin sote-uudistuksen rakenne- ja työnjakoratkaisua valittaessa. Selvitys ja sen tuottama tieto on siis enemmän kuin tervetullutta, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio

Tutkimus osoitti, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen eri tahoja yhdistävä tehtävä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä tehdään jo nykyisin, mutta siinä myös koetaan olevan eniten yhteistyön tarvetta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastuussa olevien toimijoiden olisi tärkeää pystyä seuraamaan, kuinka tavoitteet toteutuvat eri palveluissa ja mitkä tahot vastaavat niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelusta, johtamisesta sekä tässä tarvittavasta yhteistyöstä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että työikäisten sosiaalipalveluihin, kasvatus- ja opetustoimeen sekä lapsiperheisiin ja lastensuojeluun liittyy nykytilassa eniten yhteistyötarpeita.

Sote-tehtävien integraatiotarpeet vaihtelevat

Tutkimuksessa hyödynnettiin 12 kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoilta kerättyä tutkimusaineistoa, johon liittyvään kyselyyn vastasi yhteensä 268 henkilöä. Lisäksi aineistoa täydennettiin valituissa kunnissa tehdyillä viranhaltijoiden ryhmähaastatteluilla.

Tarkasteltaessa eri tehtävien välisiä integraatiotarpeita toteutuneen yhteistyön ja koettujen yhteistyötarpeiden näkökulmista, nousi tutkimuksessa esiin kaksi tehtäväklusteria, joiden sisällä tehtävien välinen integraatiotarve on suurempaa kuin niiden välillä.

Neuvolapalvelujen, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen, lastensuojelun todettiin liittyvän kiinteästi kuntien muihin peruspalveluihin.

Yksittäiseen asiakkaaseen kiinnittyvään ”hoiva- ja hoitopalveluklusteriin” sijoittuivat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhuspalveluiden ja vammaispalveluiden tehtävät sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut.

– Integraatiotarpeita tarkasteltiin tutkimuksessa myös erikokoisten kuntien välillä. On yleisesti nähtävissä, että suurissa kunnissa yhteistyötarpeiden merkitys korostuu, projektissa vastuututkijana toiminut Patrik Nordin toteaa.

Sote-palveluiden ja kuntien tehtävien väliseen yhteyteen kiinnitettävä huomiota

Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että sote-uudistuksessa hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyötarpeisiin ja työnjakoon tulisi kiinnittää nykyistä voimakkaammin huomiota.

– Uudistuksen tavoitteena on hillitä kustannuskehitystä ja vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Mikäli uudistuksella vaarannetaan yhteistyötä ja synnytetään uusia raja-aitoja tehtävien välille, tavoitteet eivät toteudu, toteaa erityisasiantuntija Karri Vainio Kuntaliitosta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä uusille hyvinvointialueille tulisi kiinnittää erityistä huomiota yhteistyösuhteisiin ja alueiden ja kuntien erilaisuuteen. Tutkimuksen tulokset puoltavat myös tarvetta mahdollistaa hyvinvointialueen ja kuntien väliset työnjakoratkaisut niissä tilanteissa, joissa kunnan kantokyky riittää yhdyspinta-alueella olevista sote-tehtävistä suoriutumiseen.

Tutkimus osoitti, että valittu verkostoanalyyttinen metodi toimii ja sen avulla voidaan analysoida laaja-alaisesti myös kuntia käsitteleviä aineistoja.

Tutustu tutkimukseen tästä.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Patrik Nordin, tutkimuksen vastuututkija, puh. 050 598 6128, patrik.nordin (at) tuni.fi

Professori Jan-Erik Johanson, tutkimuksen tieteellinen johtaja, puh. 050 318 5960, jan-erik.johanson (at) tuni.fi

Erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto, puh. 050 387 1620, karri.vainio(at)kuntaliitto.fi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.