Tulevat lähihoitajat ja sairaanhoitajat harjoittelevat yhdessä Careerian simulaatioympäristössä

Careerian ja Laurean opiskelijat aloittivat jo keväällä 2020 yhteistyön Careerian simulaatio-oppimisympäristössä. Koronapandemia toi yhteistyölle kuitenkin rajoituksia, mutta nyt yhteistä opiskelua käynnistetään jälleen hoitoelvytyskoulutuksella. Yhteisillä opinnoilla tulevat lähihoitajat ja sairaanhoitajat saavat arvokasta oppia tulevaa työelämässä tapahtuvaa yhdessä työskentelyä varten. Simulaatio-oppimisen tavoitteena on luoda autenttinen tilanne, jossa opiskelijat voivat turvallisesti opiskella hoitotyötä ja siirtää osaamistaan aitoon työelämään. Myös yhteistyötä ohjaavat opettajat voivat jakaa keskenään osaamista ja hyviä käytänteitä.

Pilottiyhteistyönä hoitoelvytyskoulutus

Careeria ja Laurea aloittavat keväällä 2021 koulutusyhteistyön hoitoelvytysopintojaksolla. Opiskelijat suorittavat ensin yhteisen teoriaosuuden verkko-opintoina, jonka jälkeen toteutetaan yhteinen simulaatio. Verkkokurssi tulee Laurean jo olemassa olevasta tarjonnasta, ja neljän tunnin yhteinen simulaatio toteutetaan Careerian Hevosenkengänkadun tiloissa olevassa simulaatiokeskuksessa. Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden ja Careerian lähihoitajaopiskelijoiden yhteinen verkkokurssi alkaa jo maaliskuussa, ja verkkotehtävät suoritetaan ennen simulaatioon siirtymistä. Mikäli verkkokurssin jälkeistä simulaatiot ei koronan vuoksi olisi mahdollista viedä läpi keväällä, se siirretään syksyyn.

Hoitoelvytys on hyvä aloitus moniammatilliselle yhteistyölle, sillä nämä tilanteet toteutuvat käytännössä yleensä aina moniammatillisina ryhminä, ja usein työparina elvytystilanteissa on juuri sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Moniammatillista yhteistyötä Careerian ja Laurean kesken on tarkoitus kehittää eteenpäin myös muiden opintoteemojen ympärillä. Yhdessä harjoitteleminen jo opiskeluaikana on työelämää silmällä pitäen hyödyllistä sekä Careerian että Laurean opiskelijoiden kannalta. Lähihoitajat ja sairaanhoitajat työskentelevät työelämässäkin tiiviissä yhteistyössä. Silloin on suuri etu, että yhteistyötä on pystytty harjoittelemaan jo opiskeluaikana. Yhteistyön myötä päästään jakamaan myös hyviä käytänteitä opetushenkilöstön kesken.

Simulaatioharjoittelussa jäljitellään tosielämän tilanteita

Simulaatiossa pyritään luomaan aitoa hoitoa muistuttava tilanne tosielämää jäljitellen ja kenenkään turvallisuutta vaarantamatta. Simulaation etuna on, että se voi auttaa opiskelijaa mm. päätöksenteossa, ryhmätyöskentelyssä, vuorovaikutuksessa sekä oman osaamisen arvioinnissa.
– Simulaatiotapahtumaa ohjaa aina oppimisen kannalta ennakkoon asetetut tavoitteet.Keskeinen oppimistapahtuma simulaatiossa on ns. jälkipuintitilanne, jonka tarkoituksena on herättää opiskelijassa ajatuksia, kysymyksiä ja näkemyksiä. Jälkipuinnissa käydään yhdessä läpi tavoitteet kohta kohdalta sekä varmistetaan opiskelijan tavoitteiden mukainen oppiminen, kertoo Laurean lehtori Anu Sinisalo.
– Yhteisen simulaatioharjoittelun etuna on, että sen lisäksi, että opiskelijat oppivat toisiltaan, niin he oppivat myös opettajien ohjauksessa eri vastuualueiden jakoa, Careerian opettaja Seija Ruotsalainen-Karjula jatkaa.

On tärkeää tulevaa työelämää varten, että opiskelijat saavat opiskelussa onnistumisen kokemuksia ja pääsevät soveltamaan oppimaansa teoriaa käytäntöön. Tähän simulaatio tarjoaa erinomaisen toimintaympäristön, jossa virheet ovat sallittuja – jopa toivottavia oppimisen näkökulmasta. Simulaation ohjauksesta vastaavat Careerian opettajat Suvi Pulkkinen ja Anu Lassila sekä Laurean lehtori Anu Sinisalo.

Lisätietoja:
Careeria: Seija Ruotsalainen-Karjula, seija.ruotsalainen-karjula@careeria.fi, puh. 044 737 2452
Laurea: Anu Sinisalo, anu.sinisalo@laurea.fi, puh. 040 635 3865

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.