Trinitas Etälääkärinpalvelut kotisairaanhoidolle ja hoivakodeille

Trinitas tarjoaa kotisairaanhoidon yksityisille palveluntuottajille lääkärin konsultaatiota.

Palvelusopimuksen myötä kotisairaanhoito tai hoivakoti voi tarvittaessa varata lääkärinajan sellaiselle potilaalleen, jonka tilanne vaatii geriatrista näkökulmaa. Tällöin potilaan omahoitaja menee tarvittavan laitteiston, eli tavallisen mikrofonilla varustetun kannettavan tietokoneen, kanssa asiakkaan luo.

Lääkärintyössä anamneesi muodostaa tärkeän osan diagnostiikkaa. Trinitas Lääkäritalon johtava geriatri Mika Mulari teroittaa, että ihminen on itse paras asiantuntija omasta tilastaan, kunhan lääkäri malttaa vain kuunnella. Tämän merkitys korostuu tilanteessa, jossa ei voida olla fyysisesti läsnä ja tämä huomioimalla saadaan jopa yllättävänkin hyviä hoitotuloksia.

– Palvelussamme geriatri pääsee keskustelemaan monitorin välityksellä sekä hoitajan että potilaan itsensä kanssa kotioloissa ja reaaliaikaisesti, Mulari kertoo.

Trinitaksen geriatreilla on pääsy samalla myös Kanta-arkistoon, mikä helpottaa toimenkuvaa huomattavasti. Lääkäri voi poimia sieltä potilaan oman terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon olennaiset tiedot osaksi potilastapaamista, jolloin diagnosoinnissa ei jäädä vain keskustelussa esille nousseiden tietojen varaan.

Reaaliaikainen ja turvallinen
Mularin mukaan tilanne, että ammattitaitoisen geriatrin tarvitsisi tavata potilas fyysisesti, on harvinainen.

– Potilaan ja lääkärin kohtaaminen kamerayhteyden kautta takaa riittävän mahdollisuuden kommunikoida reaaliaikaisesti, kunhan hoitaja on paikan päällä, hän valottaa.

Kotihoidon asiakkaat ovatkin tavallisimmin vanhoja potilaita, joilla on ilmennyt jokin uusi vaiva, johon nyt etsitään helpotusta. Kyse voi olla fyysisen toimintakyvyn romahduksen aiheuttamasta muutoksesta, jossa taustalla saattaa olla esimerkiksi infektio. Geriatri pystyy ohjaamaan tarvittaviin verikokeisiin ja määräämään reseptit, lähettämään tarvittaviin kuvantamistutkimuksiin kuten keuhko – tai aivokuvauksiin, sekä EKG:hen. Hoitajan tekemän nielu- ja korvatutkimuksen kuva voidaan myös siirtää lääkärin nähtäväksi monitorin kautta tapaamisen aikana.

– Tyypillisin potilaskohtaaminen keskittyy kokonaislääkityksen hoitoon, toimintakyvyn kohentamiseen ja elämänlaadun maksimointiin geriatrisen osaamisen keinoin, hän huomauttaa.

Säästää hoitoresursseja
Trinitaksen Etälääkäripalvelun hoivakodeille tarjoamat hyödyt ovat samat kuin kotisairaanhoidossa. Kun ihmisen fyysinen ja henkinen hyvinvointi pysyy paremmalla tasolla, tilanne sitoo vähemmän hoitohenkilökuntaa. Tämä synnyttää positiivista turbulenssia hoitotyötä tekevien parissa. Onpa asiakasyhteisönä sitten kunta tai yksityinen toimija, palvelu säästää resursseja ja tuo taloudellisia säästöjä.

– Oikea-aikaisella diagnostiikalla ja ennaltaehkäisyllä vältytään mittavilta kuluilta, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. Potilaan toimintakyvyn parantuessa voidaan välttyä mm. pitkiltä ja raskailta hoitojaksoilta vuodeosastolla. Kotimainen Trinitas on perheyritys, jonka palvelukonsepti perustuu saumattomaan yhteistyöhön kotisairaanhoidon ja hoivakodin kanssa.

– Kuuntelemalla potilasta ja hoitajaa sekä paneutumalla Kanta-arkiston tietoihin syntyy se kokonaiskuva, joka tarjoaa optimaalisen pohjan diagnosoinnille ja oikeille hoitolinjauksille. Tästä hyötyvät niin ihminen itse kuin hoitoa tarjoavat tahotkin, Mika Mulari kiteyttää.

www.trinitas.fi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.