Testamenttityötä ihmistä arvostaen

Perusajatuksena Pelastusarmeijan testamenttityössä on palvella ihmisiä.

– Tahdomme aidosti palvella ihmistä ajattelematta hänen kukkaroaan. Haluamme luottaa siihen,että taloudelliset tarpeemme kyllä tulevat täytetyiksi, kunhan pidämme tiukasti kiinni periaatteestamme kuunnella ihmistä, ajatella häntä ja toimia hänen parhaakseen, tiivistää testamenttityön vastaava, pelastussotilas Osmo Halonen.

Tarkoituksena on myös tuoda aihepiiri avoimesti esille ja rohkaista ajattelemaan ja suunnittelemaan perintöön ja testamenttiin liittyviä asioita. Koronapandemia onkin herättänyt ihmiset miettimäänperintöön liittyviä asioita, ja yhteydenotot ovat olleet kasvussa.

Pelastusarmeijan nykymuotoinen testamenttityö sai alkunsa vuonna 2012. Malli ja tapa toimia on haettu Alankomaiden Pelastusarmeijasta, jolla oli laaja ja toimiva testamenttityö. Suomessa testamenttityöstä on vastannut alusta asti pelastussotilas Osmo Halonen:

– Tavoitteena oli tehdä työtä uudella tavalla. Ajatuksena on olla avoimempia testamenttiin ja perintöön liittyvien asioiden parissa. Ei käsitellä aihetta tabuna, vaan herätellään keskustelua ja rohkaistaan ihmisiä puhumaan aiheesta. Punainen lanka testamenttityössämme on se, ettemme sano, että jättäkää meille omaisuus ja antakaa rahaa, vaan kerromme, mitä me voimme tehdä ja miten palvella. Tämä on hyvin kokonaisvaltainen palvelupaketti.

Yksityiskohtainen muistio ja vuosittaiset tapaamiset

Kun ihminen on päättänyt tehdä testamentin Pelastusarmeijan hyväksi, niin testamenttityöstä vastaava Osmo Halonen auttaa tarvittaessa tekstien muotoilussa ja testamentin laadinnassa. Kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin, Osmo Halonen sopii tapaamisen, jossa laaditaan kattava muistio kuoleman jälkeisten asioiden hoitamisesta.

– Muistiossa käydään läpi monenlaisia asioita: missä testamenttia säilytetään, ja onko asunnon vara-avaimia annettu naapureille, ystäville tai sukulaisille. Muistiossa käydään läpi, mitä raha- ja vakuutuslaitoksia henkilö käyttää. Tämän perusteella osaamme kysyä tarvittavia asiakirjoja perunkirjoitusta varten. Samoin muistioon kirjataan ylös esimerkiksi taloyhtiön tiedot, lainatut apuvälineet ja muu omaisuus, kuten ajoneuvot. Ajatuksena on helpottaa asioiden hoitamista kuoleman jälkeen. Muistio on yksityiskohtainen ja kattava.

Tärkeänä osana muistiota ovat hautajaisohjeet, joissa käydään hautajaiset läpi vaihe vaiheelta yksityiskohtia myöten. Hautaustapa ja -paikka merkitään ylös. Muistiossa myös sovitaan haudanhoidon kestosta.

– Haudanhoito viiden vuoden ajan on vakiokäytäntö, mutta asiakkaan halutessa voimme sopia pidemmästäkin ajasta. Pisimmät pyynnöt ovat olleet peräti 30 vuotta. Eräs muistioon merkittävä tärkeä asia on lista nimiä ja puhelinnumeroita. Nämä ovat ihmisiä, joille ilmoitetaan asiakkaan poisnukkumisesta. Normaalitilanteessa nämä henkilöt ovat myös niitä, jotka kutsutaan hautajaisiin. Viimeisen vuoden aikana hautajaiset ovat olleet pandemian vuoksi vierasmäärältään hyvin rajoitettuja.

Seuraava vaihe on vuotuiset tapaamiset. Testamenttityöhön sisältyy lupaus vuosittaisista tapaamisista.

– Asiakkaan kanssa sovimme yhteydenottotiheydestä ja tavasta, onko se puhelimitse vai kasvotusten. Jos ei ole akuuttia päivitettävää, voimme yhteisestä sopimuksesta jättää myös jonkun vuoden väliin. Tapaamisissa käymme muistiota läpi ja päivitämme sitä tarvittaessa, testamenttityöstä vastaava Osmo Halonen kertoo.

Lahjoituksissa kasvua

Osmo Halonen sanoo, että työn kehitys on ollut hyvin myönteistä. Kun ensimmäisinä vuosina yhteydenottoja ja testamentteja oli muutama, niin tällä hetkellä puhutaan noin sadasta uudesta testamentista vuosittain. Tämä näkyy myös toteutuneissa testamenttituloissa.

– Vuosien saatossa tuotot ovat kaksinkertaistuneet, ja ylikin. Olemme tästä syvästi kiitollisia.

Aiemmin testamenttityön puitteissa järjestettiin infotilaisuuksia kautta Suomen. Osmo Halonen kertoo, että resurssikysymysten vuoksi niistä on ainakin tällä erää luovuttu.

– Ne olivat hyviä tilaisuuksia, mutta varsin työläitä. Olemme niiden sijasta lisänneet medianäkyvyyttä. Meillä on lehti-, radio- ja TV-mainontaa. Monesti lahjoittajat kertovat, mistä he ovat testamenttityöstämme kuulleet, ja usein kyse on meidän lehtimainoksestamme. Tässä tehtävässä yhdelle ihmiselle riittää runsaasti töitä. Uusien yhteydenottojen läpikäyminen, alkuvaiheen kommunikointi ja muistioiden kirjoittaminen on viikkoja kestävä prosessi. Samaan aikaan teen myös vuotuisia tapaamisia vanhojen testamenttilahjoittajien kanssa sekä hoidan kuolintapauksiin ja hautajaisiin liittyvät asiat.

Korona on tuonut kuoleman lähelle

Tiedustelen Osmolta, onko mennyt pandemiavuosi näkynyt testamenttityössä.

– Kasvu oli varsin isoa viime vuonna. Osa varmasti johtui koronasta. Moni on kertonut, että he tekevät nyt tällaisen koronatestamentin ja katsotaan myöhemmin, onko sitä tarvetta muuttaa. Korona on herättänyt ihmiset miettimään perintöön liittyviä asioita.

Koronajoitukset ovat vaikuttaneet myös työn suorittamiseen.

– Se on toki huomattavasti vaikeuttanut ihmisten tapaamista. Olemme järjestäneet lukuisia tapaamisia puhelimen, postin ja videosovellusten välityksellä, ja kuten aiemmin mainitsin, hautajaisjärjestelyt ovat muuttuneet vierasmäärän ollessa hyvin rajoitettu. Vaikka toiveena olisivat olleet suuret hautajaiset, niin ohjeita on ollut pakko noudattaa.

Luotettu lahjoituskohde

Osmo Halonen sanoo, että Pelastusarmeija koetaan luotettavana toimijana ja siksi arvostettuna testamentin kohteena. Myös kokonaisvaltaisen palvelun arvostaminen näkyy vastauksissa.

– Monilla on menneisyydessään lämmin muisto Armeijasta, siitä miten Pelastusarmeija on auttanut heitä tai esimerkiksi heidän vanhempiaan. Lisääntyneessä määrin on nyt myös niitä, jotka ovat mainoksen nähtyään tai kuultuaan tiedostaneet, että hoidamme kaiken hautajaisia, perunkirjoitusta, asunnon tyhjentämistä ja omaisuuden realisointia myöten. Se on monille hyvin tärkeä asia. Jos ei ole omia lapsia, tahdotaan tehdä hyväntekeväisyyttä. Samalla poistuu perintövero, sillä yleishyödylliset tahot on vapautettu siitä. Apu menee perille.

Vapaus valita

Testamentin kirjoittajalla on täysi vapaus määrätä, miten rahat tulee käyttää. Perustekstinä on, että varat käytetään Pelastusarmeijan työhön Suomessa. Sitten on mahdollisuus täsmentää kohderyhmää, tapaa, aikarajaa tai rajata maantieteellistä aluetta esimerkiksi oman asuinpaikan hyväksi.

– Lisämääreissä pitää vain olla huolellinen, ja niistä on hyvä keskustella kanssamme, ettei testamenttiin tulisi määräyksiä, joita on käytännössä vaikea toteuttaa.

– Korostan kuitenkin, että lahjoituksen saa aina korvamerkata. Jos sydämellä on esimerkiksi vähävaraiset lapsiperheet, vanhukset tai vaikka päihdeongelmista toipuvat, niin kohdentamisen voi ilman muuta tehdä, Osmo Halonen täsmentää. – Haluamme aina kunnioittaa antajan tahtotilaa, emmekä ohjaa tekstin kirjoittamisessa sopimattomasti. Monelle on myös tärkeää se, että autamme erottelematta kaikkia.

Parempi ajoissa

Osmo Halonen painottaa, että ensimmäinen testamentti kannattaa tehdä viipymättä, sillä sitä voi aina muuttaa.

– Liian moni pohtii asiaa tarpeettoman kauan, jopa niin kauan, ettei ole enää siihen kykenevä. Perintö- ja testamenttiasiat kannattaa laittaa ajoissa kuntoon. Asioita voi tapahtua varoittamatta – sairastumisia ja loukkaantumisia – ja sitten saattaakin olla tilanteessa, jossa ei ole testamentinkirjoituskelpoinen.

– Myöskään tekstejä ei kannata miettiä liikaa itse, tärkeintä on tietää kenelle tai mille haluaa omaisuutensa jättää. Sen jälkeen kannattaa olla yhteydessä asianajajaan. Perintöjuridiikassa on eri terminologia kuin esimerkiksi pankkijuridiikassa. Väärillä sanamuodoilla voi vahingossa aiheuttaa omaisilleen ja testamentin kohteelle suuria ongelmia.

Kristillisyys luotettavuustekijänä

Pohdimme lopuksi työn hengellistä näkökulmaa. Tiedustelen, millaisena Pelastusarmeijan hengellisyys näyttäytyy testamentteja meille osoittaneille.

– Voittopuolisesti ihmiset jättävät lahjoituksen Pelastusarmeijan tekemän laaja-alaisen sosiaalisen työn vuoksi. Mutta osalle on myös hyvin tärkeää, että Pelastusarmeija on vahva kristillinen toimija. Kristilliset perusarvot ohjaavat meidän kaikkea tekemistä, ja moni kokee kristillisen vakaumuksemme antavan vakuuden siitä, että käytämme rahat sovitusti. Se on luotettavuustekijä.

Työn hengellinen puoli on pelastussotilas Osmo Haloselle palkitsevaa.

– Tuntuu hyvältä, että ihmiset luottavat järjestöömme. Kaikkein paras palkinto on ollut se, miten joidenkin ihmisten kohdalla olen saanut olla tukena matkalla taivastielle. Se on ollut eräänä päämääränäkin, että parhaimmillaan tapaamiset voivat johdattaa syviin hengellisiin keskusteluihin. Monet ovat uskoutuneet minulle, ja se on avannut tien sielunhoidollisiin keskusteluihin. Jotkut ovat soittaneet, jakaneet huoliaan ja tiedustelleet, voisinko muistaa heitä iltarukouksessa.

– Olen kiitollinen, että saan olla osa Jumalan suurempaa suunnitelmaa. Kun näen saamamme lahjoitukset, siitä syntyy valtava kiitollisuus, että saa olla mukana toteuttamassa tätä työtä. Tuntuu hyvältä, että Pelastusarmeijan toiminta voi hyvin ja että voimme tulevinakin vuosina olla auttamassa ihmisiä laajalla rintamalla. Se palkitsee suunnattomasti.

Toni Kaarttinen

Kiinnostuitko testamentin tekemisestä Pelastusarmeijalle?

Sinä päätät, mitä viimeisenä tahtonasi määräät, ja on oikein, että sitä noudatetaan. Testamentti ei ole lupaus – sinulla on aina oikeus muuttaa sitä.

Lisätietoa: pelastusarmeija.fi/auta/testamentti

Yhteystiedot: Pelastusarmeijan päämaja / Osmo Halonen, puh. 040 568 7298, testamentti@pelastusarmeija.fi

Pelastusarmeija on yleishyödyllisenä säätiönä vapaa perintö- ja lahjaverosta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.