Laadukas sosiaalipalvelutyö syntyy yhteistyössä

Laadukas sosiaalipalvelutyö syntyy yhteistyössä

Sosiaalipalvelut Silmu tarjoaa sosiaalipalveluiden vahvaa ammattiosaamista avohuollon kentällä.

Työskentelytapa perustuu vuorovaikutteisen kiintymyssuhdeterapiamallin mukaiseen ajatteluun (DDP), jonka mukaan lapsi saa parhaimman mahdollisen tuen osana omaa perheyksikköään. Keskeisenä tavoitteena on edistää perheen vuorovaikutusta ja syventää lapsen tai nuoren sekä vanhempien välistä kiintymystä.

Lastensuojelun tarpeet ovat tänä päivänä yhä vaativampia. Silmun henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan eri haarojen asiantuntijoista ja pitkän linjan ammattilaisista. Tiimiläisillä on laaja kokemus myös lastensuojelun sijaishuollosta.

– Kaikilla työntekijöillämme on työkokemusta lastensuojelun laitostyöstä. Tämä on meiltä tietoinen valinta, sillä olemme havainneet kyseessä olevan työkokemuksen tukevan kotiin vietävien palveluiden tehokkuutta, Milja Laamanen Sosiaalipalvelut Silmulta huomauttaa.

Haasteet, joissa perheet kaipaavat tukea, kun ovat pitkälti juuri samoja, jotka ratkaisemattomina voivat johtaa huostaanottoon. Vahva kokemus yhdessä ammatillisen osaamisen kanssa tarjoaa paremmat valmiudet etsiä keinoja kriisiytyneiden tilanteiden ennaltaehkäisyyn.

Työntekijän voimavaroista huolehtiminen on asiakkaan paras

Sosiaalialan työntekijä kohtaa työssään monia haasteita ja voi kokea perheiden hädän tai tilanteet välillä raskaiksi. Julkisuudessa on kuvailtu, miten alan ammattilaiset uupuvat työnsä ääreen. Työnantajan onkin Laamasen mukaan syytä kuunnella työntekijöiden antamaan palautetta kentältä herkällä korvalla. Avainsanana tässä on asiakaslähtöisyys.

– Vain hyvinvoiva työntekijä kykenee tekemään sellaista työtä, joka on asiakkaalle, eli lastensuojelupalvelua tarvitsevalle perheelle, laadukasta ja hyvää, Laamanen huomauttaa.

Silmun malli poikkeaa monista alan toimijoista siinä, että kaikki työskentely toteutetaan joko työpari- tai työryhmätyöskentelynä, jolla varmistetaan aito, moniammatillisuuden toteutuminen. Kentällä tapahtuva työ on määrätyllä tavalla yksinäistä. Viikoittain pidettävässä tiimipalaverissa työntekijät voivat siksi tuoda esille työnsä haasteita, saada vertaistukea ja kehittää uusia työtapoja.

– Muutenkin pyrimme tekemään yhteisiä juttuja. Meillä on mm. kerran kuukaudessa Mini-TYHY esimerkiksi keilaamisen, kiipeilyn tai muun virkistävän tekemisen merkeissä, hän kuvailee.

Vahva tarve julkishallinnon ja sosiaalialan toimijoiden yhteisforumille

Tänä päivänä sosiaalialan toimijoilla ei ole käytännössä mitään yhteistä forumia kuntien ja kaupunkien kanssa, mikä on Laamasen mukaan huomattava epäkohta. Näyttää siltä, että kuntapuolella varotaan lähtemästä yhteishankkeisiin ehkä siksi, että pelätään rikottavan yhdenvertaisuusperiaatetta. Yhteistyö jää tämän vuoksi käytännöntasolla tilauksen yhteydessä käytyjen irrallisten keskustelujen varaan.

– Sosiaalityöntekijöillä on kuitenkin valtavasti tietoa siitä, millaiset palvelut toimisivat paremmin, hän huomauttaa.
Sote-uudistuksen myötä byrokratia muuttuu pahimmillaan vain entistä raskaammaksi.

– Kokemuksemme mukaan isoissa kaupungeissa asiat juuttuvat helposti järjestelmän rattaisiin, kun taas pienemmässä kunnassa tai kaupungissa yhteistyö sujuu jouhevammin, hän toteaa.

Milja Laamanen perääkin yhteistyöhön uutta avoimuutta.

– Ajatuksenamme on jo pitkään ollut, että kehitettäisiin forumeita, jonne alueen kaikki palveluntuottajat olisivat tervetulleita kuulemaan, mitä palveluita kunnassa tai kaupungissa eniten tarvittaisiin, hän teroittaa.

Laadukas lastensuojelutyö kun on paljon enemmän kuin lastensuojelulain määrittämät vähimmäisvaatimukset – sitä tehdään yhteiskunnan hyväksi perheiden auttamiseksi ja kriisitilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Lisätietoja: www.silmu.org

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.