Kuntien on ennakoitava ikääntyvien asumistarpeet – Välimuotoista asumista on kehitettävä

Kuntien ja kuntayhtymien tulee entistä paremmin ennakoida ja varautua ikääntyneiden asumistarpeiden muutoksiin ja ottaa välimuotoisen asumisen tarjoamat mahdollisuudet huomioon suunnittelussaan. Tarvitaan esteettömiä ja yhteisöllisyyden mahdollistavia tiloja sekä mahdollisuuksia iäkkäiden yksilölliseen ja turvalliseen asumiseen kotihoidon turvin.

Yksinäisyys ja turvattomuus ovat monen iäkkään ongelma. Ikääntyneistä kolmasosa asuu yksin ja valtaosa heistä haluaisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Ikääntyneiden turvallista kotona asumista voidaan auttaa monenlaisilla asunnon muutostöillä – esimerkiksi leventämällä ovia ja asentamalla luiskia ja ramppeja. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat auttavat iäkkäitä ihmisiä kartoittamalla kodin muutostöitä ja neuvomalla korjausavustusten hakemisessa.

Lisäksi tarvitaan uudenlaisia asumismuotoja, jotta ikääntyvät pystyvät valitsemaan itselleen sopivimman ja turvallisimman vaihtoehdon. Välimuotoinen asuminen on asumismuoto, jossa korostuvat itsenäinen asuminen, yhteinen toiminta, esteettömyys sekä sijainti palvelujen lähellä. Puhutaan myös yhteisöllisestä senioriasumisesta ja ikäystävällisestä ryhmäasumisesta. Välimuotoinen asuminen sijoittuu tavallisen asumisen ja tehostetun palvelusasumisen väliin.

Suunnittelussa tulee huomioida, että asumisen tarpeet voivat ikääntymisen eri vaiheissa olla hyvinkin erilaisia. Siksi asumisratkaisuihin pitäisi pystyä joustavasti yhdistämään eri palveluja. Asukas määrittää itse, mitä palveluja hän haluaa vastaanottaa.

Itsenäinen ja yhteisöllinen asuminen

Välimuotoiseen asumiseen liittyy keskeisenä mahdollisuus yhteisöllisyyteen yhteistilojen ja yhteisen toiminnan kautta. Asukkaalla on oma tilansa, mutta hän voi tarvittaessa osallistua muiden asukkaiden kanssa yhteisiin toiminnallisiin hetkiin omien voimavarojensa mukaan. Tämä lisää turvallisuuden tunnetta ja parantaa arjessa selviytymistä.

Yhteisöllisyys ei kuitenkaan saa olla pakotettua. Välimuotoisessakin asumisessa iäkkäällä itsellään pitää olla valinnanvapaus siitä, osallistuuko hän yhteisölliseen toimintaan vai ei.

Tilojen esteettömyys puolestaan takaa sen, että asukas voi asua asunnossaan, vaikka hän käyttäisi liikkumisen apuvälineitä. Välimuotoisessa asumisessa palveluja voidaan lisätä asukkaiden tarpeiden mukaan. Jos palvelut on hyvin järjestetty, mahdollistavat ne asumisen omassa kodissa elämän loppuun asti.

Kunnat toimivat välimuotoisen asumisen mahdollistajana

Välimuotoisen asumisen tarpeen analysointi kunnissa tulee lähteä ikääntyneiden asumistarpeiden järjestelmällisestä ja kokonaisvaltaisesta ennakoinnista sekä laajaa-alaisesta poikkihallinnollisesta yhteistyöstä. Kunnissa pitää olla riittävästi tietoa ikärakenteesta ja ikääntyneiden asumistarpeista, jotta kunnassa pystytään realistisesti arviomaan, mihin asumisratkaisuihin tulevaisuudessa kannattaa panostaa.

Välimuotoinen asuminen on suuri käyttämätön potentiaali kunnissa suunniteltaessa ikääntyvien asumisratkaisuja. Ympäristönimisteriön vuonna 2020 julkaiseman raportin Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet mukaan suurimpaan osaan maata ei ole haettu avustusta ainoallekaan välimuotoiselle asunnolle viimeisen 15 vuoden aikana.

Ikääntyneiden asumistarpeet tulee ennakoida kuntien yhdyskuntasuunnittelussa, maankäytössä ja kaavoituksessa. Kunta toimii tonttipolitiikan ja kaavoituksen keinoin välimuotoisen asumisen kohteiden mahdollistajana. Kuntalähtöisissä kohteissa maankäyttö ja kaavoitus ovat useammin mukana yhteistyössä, mutta eivät kuitenkaan riittävästi. Yhteistyön ja suunnittelun kannattaa olla mahdollisimman laaja-alaista ja mukaan kannattaa ottaa heti jo alkuvaiheessa esim. sosiaalitoimi, vanhusneuvosto, ARA ja valvovat viranomaiset (Valvira, Avi).

Välimuotoiseen asumisen suunnittelun lähtökohtana kunnissa ja kuntayhtymissä on palvelujen ja yhteisöllisyyden mahdollistaminen. Kohteen keskeisellä sijainnilla ja kytkeytymisellä lähiympäristöön ja sen palveluihin on suuri merkitys. Asukkaat myös tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa enemmän erilaisia palveluja ja tukea, joten tilojen ja ympäristön joustavuus ja muunneltavuus ovat tärkeitä.

Palveluissa ja tiloissa kannattaa huomioida myös teknologian mahdollistama tuki. Langattomat verkkoyhteydet ja laitteet mahdollistavat mm. etäkotikäynnit, turvallisuutta tuovien valvontalaitteiden käytön sekä yhteydenpidon niin sukulaisiin kuin eri palveluntarjoajiin, puhumattakaan laitteiden mahdollistavasta virkistys- ja viihdekäytöstä.

Ikääntymisen eri vaiheet huomioivia välimuotoisia asumiskohteita tarvitaan nykyistä enemmän ja kuntien tulisi panostaa niihin pitkäjänteisellä, erilaiset tarpeet huomioivalla suunnittelulla ja laaja-alaisella yhteistyöllä.

Lisätietoja

Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara, anni.lausvaara@vtkl.fi, 050 322 3021

Kuva: Ilkka Vuorinen

Lue lisää

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.