Kävelyrobotit avustavat kuntoutujia jaloilleen Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa

Oulunkylän kuntoutuskeskus on hankkinut ensimmäisenä koko eteläisemmässä Suomessa käyttöönsä Lokomat-kävelyrobotin sekä muuta robotiikkaa ja teknologiaa kuntoutuksen tueksi.

Lokomat-kävelyrobotti mahdollistaa erityisesti neurologisten potilaiden tehokkaan kävelykuntoutuksen. Tutkimusnäyttö osoittaa, että Lokomat-kävelyrobotilla harjoittelu on sekä kustannusvaikuttavaa että kuntoutujien elämänlaatua parantavaa.
Suomessa aivoverenkiertohäiriöön sairastuu vuosittain noin 25 000 henkilöä, ja näistä arvion mukaan lähes 7 000 kuntoutujaa hyötyisi robottiavusteisesta kävelykuntoutuksesta. Lisäksi monet muut neurologisista vammoista ja sairauksista kuntoutuvat hyötyvät robotin käytöstä.

Lokomat-kävelyrobotilla harjoittelu voidaan aloittaa hyvin aikaisessa vaiheessa kuntoutumista, heti kun kuntoutuja kykenee istumaan. Robotiikka mahdollistaa alusta saakka kävelyn oikeat liikemallit ja suuret toistomäärät. Näin harjoittelu on moninkertaisesti tehokkaampaa tavalliseen kävelyharjoitteluun verrattuna. Lokomatin mahdollistaman pystyasennon ja liikkeen avulla saadaan paljon muitakin terveyshyötyjä kuten lihasjäykkyyden vähentymistä ja hengityksen helpottumista.
Lokomatilla harjoittelusta on saatu Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa hyviä kokemuksia ja tuloksia. Kävelyrobottia on hyödynnetty sekä ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa että avokuntoutuksessa. Kuntoutujat ovat olleet erittäin motivoituneita harjoitteluun ja tyytyväisiä kuntoutustuloksiin. Harjoittelun vaikutukset näkyvät kuntoutujien arjessa sujuvan kävelyn ja liikkumisen lisäksi muun muassa kohonneena mielialana ja kipujen helpottumisena.

Kävelyä voi harjoitella Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa myös robotiikkaa hyödyntävän Andago-painokevennysjärjestel-
män avulla. Se on kuntoutujan tahdissa liikkuva laite, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät seisomaan itsenäisesti, mutta tarvitsevat vielä tukea ja apua kävelyn harjoittamiseen. Laitteen avulla voidaan tehdä turvallisesti myös erilaisia toiminnallisia harjoituksia (mm. tasapaino).
Lokomat-harjoittelusta Andagoon siirtyminen mahdollistaa kävelykuntoutuksen etenemisen. Robotiikan käyttöön koulutetut terapeutit osaavat valita sopivan harjoittelumuodon ja suunnittelevat kuntoutuksen tavoitteellisen etenemisen yhdessä kuntoutujan kanssa.

Yläraajojen tehokkaan toiminnallisen harjoittelun apuna voidaan käyttää Armeo Senso -harjoittelulaitetta, joka soveltuu neurologisille kuntoutujille, tuki- ja liikuntaelinsairauksista kuntoutuville sekä ikäihmisten kuntoutukseen. Armeo Sensolla harjoittelu sujuu kuin huomaamatta pelimaailman avulla.
Kuntoutusteknologia ja robotiikka ovat tuoneet Oulunkylän kuntoutuskeskuksen fysio- ja toimintaterapeuteille uusia työkaluja ja intoa työhön. Laitteiden avulla kuntoutumista saadaan tehostettua ja tulokset näkyvät nopeasti. Kävelyrobotiikka myös vähentää fysioterapiaresurssien tarvetta, koska avustajana toisen fysioterapeutin sijaan on robotti. Näin resurssit saadaan tehokkaammin useampien kuntoutujien käyttöön.
Oulunkylänkylän kuntoutuskeskus on käynnistämässä tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on selvittää robotisoidun kävelykuntoutuksen hyöty eli vaikutukset avh-kuntoutujien kävelyyn, toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Lisätiedot:
Oulunkylän kuntoutuskeskuksen toimitusjohtaja,
katja.ilvonen@okks.fi, 050 300 4089

Kuva: Toivo Oksanen ja fysioterapeutti Sanna Penttinen harjoittelevat Lokomat-kävelyrobotilla Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa.

Nosto: Lokomat-kävelyrobotilla harjoittelu voidaan aloittaa hyvin aikaisessa vaiheessa kuntoutumista, heti kun kuntoutuja kykenee istumaan.

Robotiikka mahdollistaa alusta saakka kävelyn oikeat liikemallit ja suuret toistomäärät.
Näin harjoittelu on moninkertaisesti tehokkaampaa tavalliseen kävelyharjoitteluun verrattuna.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.