Hoitohenkilökunnan globaali joukkotrauma lisää riskejä potilasturvallisuudessa

Second Victim -ilmiö tarkoittaa potilasturvallisuuden haittatapahtumaa, jossa potilaan lisäksi kärsii myös ilman tukea jäävä hoitohenkilökunta. Tutkimusten mukaan potilasturvallisuuteen liittyviä vaaratilanteita tapahtuu jopa joka kymmenelle potilaalle. Second Victim -ilmiö korostuu erityisesti koronapandemian aiheuttaman hoitohenkilökunnan uupumisen myötä ja voi aiheuttaa lähitulevaisuudessa akuutin sairaanhoitajien vajeen.

LAB-ammattikorkeakoulun johtava asiantuntija Susanna Tella toimii tiedeviestinnän päällikkönä kansainvälisessä potilasturvallisuuteen liittyvässä COST-toimen Second Victim -hankkeessa. Neljä vuotta kestävässä hankkeessa mukana olevat 27 Euroopan maata tavoittelevat elvyttäviä ratkaisuja kriittiselle Second Victim -ilmiölle. Ilmiössä potilasturvallisuuden lisäksi vaarassa on myös työntekijöiden turvallisuus.

”Second Victim juontuu potilasturvallisuuden vaaratapahtumasta, jossa potilaalle aiheutuu haittaa, joka voi myös johtua terveydenhuollon inhimillisestä virheestä. Potilas ja hänen läheisensä ovat ensimmäisiä uhreja, mutta toisia uhreja tapahtumassa ovat terveydenhuollon henkilöt, jotka ovat kyseisessä vaaratilanteessa mukana. Nämä ovat sellaisia tapahtumia, jotka voivat palata mieleen toistuvasti ja tällä voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia terveydenhuollon työntekijän hyvinvointiin ja terveyteen”, painottaa Tella ja kertoo vaaratapahtumien aiheuttavan myös paljon välittömiä reaktioita, kuten häpeää ja ahdistusta.

Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton (ICN) mukaan koronapandemia on aiheuttanut globaalin joukkotrauman hoitohenkilöstölle. Korona-ajan rankat olosuhteet ovat aiheuttaneet Second Victimin kaltaisia oireita työntekijöille eli ahdistuneisuutta, stressioireita ja uupumusta, koronan pitkäaikaisvaikutuksista puhumattakaan. ICN:n tuoreen raportin mukaan vuonna 2030 on ennustettu olevan maailmanlaajuisesti 14 miljoonan sairaanhoitajan vaje, joka vastaa jopa puolta nykyisestä sairaanhoitajien määrästä.

”Hoitohenkilökunnan uupumukseen on puututtava pikaisesti. Second Victim -ilmiö koskettaa koko sosiaali- ja terveysalaa: oli kyseessä sitten sairaanhoitaja, lääkäri, bioanalyytikko tai fysioterapeutti, niin kenelle vaan voi sattua virheitä. Second Victim -hankkeemme kansainvälinen ja monialainen työryhmä pureutuu tähän ongelmaan, ja tavoitteena on luoda toimenpideohjelma, jolla tuetaan terveydenhuollon henkilökuntaa sekä alan opiskelijoita”, sanoo Tella.

Second Victim -toiminta osaksi sosiaali- ja terveysalan koulutusta

Second Victim -ilmiö pitäisi Tellan mukaan ottaa vahvemmin mukaan koulutusvaiheessa, sillä opiskelijat saattavat kokea jo opiskeluaikana työharjoittelujen yhteydessä vaaratilanteita. Tarvitaan tukiohjelma, jossa käsitellään erinäisiä selviytymisstrategioita ja näin minimoidaan mahdollinen trauma, joka saattaisi vaikuttaa tulevaisuudessa työelämään siirryttäessä. Second Victim -hankkeen päätavoitteena on ilmiön maailmanlaajuiseen tietoisuuteen saattamisen lisäksi tuottaa koulutusmateriaalia ja kansainvälinen toimintamalli terveydenhuollon organisaatioille sekä kouluttaa alan henkilökuntaa vertaistuen antamiseen.

”Haittatapahtumista kärsineet ovat kertoneet, että vertaisten tuki on ollut todella tärkeää. Se ei kuitenkaan yksinään riitä. Tarvitaan systemaattinen tukimalli, jota ei vielä kauttaaltaan ole Suomessa. Luomme hankkeessa myös yhteyksiä poliittisiin päättäjiin, terveydenhuollon johtaviin henkilöihin ja kansallisiin instituutteihin sekä koulutusorganisaatioihin, jotta pystymme etenemään terveydenhuollon työntekijöiden tukemisessa. Tätä kautta potilasturvallisuus paranee ja kun hoitohenkilökunta voi hyvin, myös potilasturvallisuus on parempi”, Tella kiteyttää.

Lisätietoja:

Susanna Tella, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 40 484 2596, susanna.tella@lab.fi

» The European researchers’ network working on second victims

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.