Sosiaali & Terveysala Tänään

2020_SJTT_banneri_468x100_120dpi

pxcoronavirus-4994028_press

Suurin osa hoivakotien vanhuksista on saanut tavata läheisiään turvallisesti pandemian aikana

Suurin osa hoivakodeista on onnistunut koronapandemian aikana järjestämään asiakkaiden yhteydenpidon omaisiin ja läheisiin varsin turvallisesti. Tämä käy ilmi kyselystä, jolla valvontaviranomaiset selvittivät rajoitustoimien ja itsemääräämisoikeuden toteutumista vanhuspalvelujen ympärivuorokautisessa hoidossa koronapandemian aikana.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1082 julkista ja yksityistä hoivakotia marras-joulukuussa 2020 vastausajankohdan tilanteen perusteella.

Valvira muistuttaa, että joulun aikaan yhteydenpitoa läheisiin on paljon, jolloin turvallisuudesta huolehtiminen on erityisen tärkeää.

Tapaamisten turvallisuus varmistetaan

Lähes kaikissa hoivakodeissa omaisten ja läheisten tapaaminen onnistuu asiakkaan omassa huoneessa (89 %) tai sään salliessa ulkoillen (94 %). Osassa on käytössä myös erillisiä tiloja tapaamiseen (47 %). Terveysturvallisuus on varmistettu esimerkiksi järjestelemällä vierailuaikoja uudelleen.

Suurin osa hoivakodeista (91 %) tarjoaa suojaimet vierailijoiden käyttöön. Vastaajista 89 % kertoi, että asiakkaat pääsevät myös osallistumaan erilaisiin perhetapahtumiin, kuten syntymäpäiväjuhliin tai hautajaisiin. Karanteenissa tai eristyksessä olevan asiakkaan yhteydenpitoa omaisiin ja läheisiin hoidetaan muun muassa puheluilla ja videoyhteyksillä.

Ohjeistukset pidetään ajan tasalla

Tulosten mukaan koronapandemiaan liittyvät ohjeet on pidetty kaikissa hoivakodeissa ajan tasalla ja päivitettyinä, vaikka tilanteet ovat muuttuneet. Syksyn aikana annettuja viranomaisohjeita vastaajat pitävät pääasiassa selkeinä ja johdonmukaisia verrattuna kevään tilanteeseen.

Kokemukset tartuntatautilääkärin kanssa tehdystä yhteistyöstä ovat pääsääntöisesti hyviä. Pandemian aikaisista käytännöistä on tiedotettu asiakkaille, omaisille ja läheisille monin eri keinoin.

Valvontaviranomaiset korostavat hyvän omavalvonnan merkitystä

Nyt tehty kysely perustuu valvontaviranomaisten huoleen asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta pandemian aikana. Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies kehotti tehostamaan valvontaa vanhustenhuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä pandemian aikana. Valvira ja aluehallintovirastot ovat saaneet pandemian aikana useita yhteydenottoja, jotka liittyvät vanhusten itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen asumispalveluissa.

Tulokset osoittavat, että suurin osa hoivakodeista toteuttaa tartuntatautilain mukaisia, koronaviruspandemiaan liittyviä karanteeni- ja eristämiskäytäntöjä. Jonkin verran on kuitenkin myös lakiin perustumattomia käytäntöjä.

Syyskuussa 2020 Valvira lähetti yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa kunnille ohjeen, jossa muistutettiin siitä, että perustuslain mukaisia kansalaisten perusoikeuksia ei saa tarpeettomasti ja lainvastaisesti rajoittaa.

Valvontaviranomaiset korostavat omavalvonnan merkitystä ja aktiivista alueellisen tilanteen seuraamista pandemian aikana. Omavalvonta ja ajantasainen yksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma ovat keskeisiä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisessa sekä asiakkaiden terveysturvallisuuteen että itsemääräämisoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Valvira julkaisee kyselyn tulokset kokonaisuudessaan tammikuussa 2021.


Alaset_Import_banneri_140x250px_netti

ajas-sjtt-140x250

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

bans

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019