Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

1e10736b-4e8e-4c18-ad09-6ae4f4a28cea

Kansallinen senioriliitto vaatii asennemuutosta: Seniorit ovat aarre, eivät taakka

Yhteiskunnan puhetapaa ja näkemystä vanhoista ihmisistä tulee muuttaa radikaalisti. Kohtaamattomuus vaikuttaa aivoihin yhtä lailla kuin fyysinen kipu.

Kansallinen senioriliitto vaatii, että ikäihmisiä on katsottava yhteiskunnassamme täysin eri näkökulmasta kuin nykyisin.

Seniorit ovat aarre. Heillä on tarjottavanaan näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja yrityselämään. Ikäihmiset ovat voimavara, jota tulee hyödyntää.

Vanhukset eivät ole taakka, kuluerä eikä hoitolaitokseen sysättävä yhtenäinen joukko. On toimittava niin, että yhteiskuntamme on hyvä kaikenikäisille. Tarvitsemme sukupolvien välistä solidaarisuutta pitkäikäisyyden yhteiskunnassa.

Yksinäisyys on hengenvaarallista

Yksinäisyyden tunne on ikäihmisille hengenvaarallinen. Sillä on suuria vaikutuksia fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle. Yksinäisyys ennustaa ennenaikaisen kuoleman riskiä sydän- ja verisuonitautien, syöpien sekä tapaturmien kautta.

Myös negatiivinen puhe ikäihmisistä vaikeuttaa yksin elävien tilannetta.

Yksinäisyyttä tuntevalla ihmisellä on kymmenkertainen riski sairastua masentuneisuuteen tai ahdistuneisuuteen. Dementiariski kasvaa, jos ihmisellä ei ole ketään, kenen kanssa jutella. Yksinäisyyttä tunteva ihminen on vaarassa jäädä paikoilleen ja unohtua sohvalle.

Nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen ovat ihmisen perustarpeita, kuten myös tunteet yhteenkuuluvuudesta ja omasta kyvykkyydestä. Jokainen tarvitsee tunnetta siitä, että omilla teoilla on merkitystä ja vaikutusta.

Siksi tarvitsemme myönteistä puhetta ikäihmisten merkityksestä yhteiskunnan voimavarana.


bans

Intermed_140x250px_netti

PalvelutaloKotipiha_140x330px_netti

ajas-sjtt-140x250

Untitled

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019