Sosiaali & Terveysala Tänään

2020_SJTT_banneri_468x100_120dpi

Very old woman pensioner in her house, a portrait sitting at a table in a red jacket.

Hoivakotien henkilökunnan koulutus tehotonta

Hoivakotien henkilökunnan koulutusinterventiot eivät ole juurikaan vaikuttaneet iäkkäiden elämän loppuvaiheen hoitoon, oireiden lievitykseen tai sairaalahoitojen määrään.

Elämän loppuvaiheen hoidon tarve on iäkkäiden hoitokodeissa suuri, sillä palveluasumiseen muuttavan odotettavissa oleva elinikä on keskimäärin 1–2 vuotta.

Huonosti järjestettynä loppuvaiheen oireiden hoito heikentää iäkkään elämänlaatua. Lisäksi se aiheuttaa viimeisten elinkuukausien aikana noin puolelle palveluasumisen asukkaista kuormittavia sairaalahoitojaksoja, joista on usein enemmän haittaa kuin hyötyä.

Henkilökunnan koulutuksella on pyritty parantamaan hoivakotiasukkaiden elämän loppuvaihetta ja vähentämään kuormittavia siirtoja sairaalahoitoon. Koulutusten tuloksellisuudesta ei kuitenkaan ole luotettavaa tutkimustietoa.

Koulutus ei vaikuttanut hoitoon

Väitöskirjatutkija Pauli Lamppu on tehnyt systemoidun kirjallisuuskatsauksen erilaisista hoivakotien henkilöstölle annetuista koulutusinterventioista. Journal of American Medical Directors Association -tiedelehdessä julkaistu lähes tuhat tutkimusta läpikäynyt katsausartikkeli on osa Pauli Lampun väitöskirjaa, jonka aiheena on koulutuksen vaikuttavuus hoivakotien asukkaiden elämän loppuvaiheen hoitoon.

Suurimmassa osassa katsauksen 16 satunnaistetuista vertailututkimuksista hoivakotihenkilökunnan koulutusinterventiot ovat osoittautuneet tehottomiksi. Niillä ei juurikaan ole ollut vaikutusta asukkaiden elämän loppuvaiheen hoitoon, oireiden lievitykseen tai sairaalahoitojen määrään.

”Henkilökunnan koulutukset ovat olleet melko laajoja ja niiden lisäksi on monesti toteutettu useita uudistuksia samaan aikaan ”, sanoo erikoistuva lääkäri Pauli Lamppu Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitokselta.

”Julkisuudessa on ollut esillä huoli hoivakotien resursseista. Henkilökunnan vaihtuvuus on suurta ja työ kuormittavaa. Yksiköiden työympäristö asettaa erityisiä haasteita hoidon pitkäaikaiselle kehittämiselle”, toteaa Lamppu, joka aloittaa tammikuussa 2021 tutkijana HUSin perusterveydenhuollon yksikössä.

Täsmällisesti rajattujen koulutusten vaikutuksista ei ole juurikaan tietoa, joten Lampun väitöskirjan viimeisissä osajulkaisuissa selvitetään Helsingin kaupungin hoivakotien työntekijöille suunnattua lyhyttä ja rajattua koulutusinterventiota. Lamppu tutkii, voidaanko tällaisella täsmäkoulutuksella vaikuttaa asukkaiden elämän loppuvaiheen elämänlaatuun, kuormittaviin sairaalasiirtoihin, fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin sekä omaisten tyytyväisyyteen hoidon suhteen.

_______________________________________________________________________

Meilahden kampuksella tuotetaan vuosittain noin 2000 uutta tieteellistä julkaisua. Juuri julkaistu -juttusarjassa uutisoidaan pieni otos näistä artikkeleista. Tavoitteena on esimerkein avata Meilahden kampuksen tutkimuksen laajaa kirjoa ja tuoda terveystieteellistä tutkimusta lähemmäksi ihmisten arkea. 


suomen_sairaalatukku_gd160x600px

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

tervisekivi-140x250

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019

bans

ajas-0920-sjtt-140x250