Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

621c9a05-ef75-46d0-8ed4-3982b44fd4cb

Himalajan pienkodeista tuli kinestetiikan laatuyksiköitä

Himalajan palveluasumisen yksikössä on aihetta juhlaan, sillä monen vuoden järjestelmällinen työ palkittiin. Kahdelle Himalajan pienkodille, Katajalle ja Kastanjalle myönnettiin kinestetiikan sertifikaatti, mikä tekee niistä ensimmäiset kinestetiikan laatuyksiköt Vaasassa.

Himalajan asumisyksikössä asuu muistisairaita ikäihmisiä, joille kinestetiikan myötä muuttunut arki on ollut muutos kohti parempaa. Kinestetiikalla tarkoitetaan voimavaralähtöistä toimintaa, jonka pohjana on asukkaan oma toimintakyky ja voimavarat.

– Tarkoituksena on säästää paitsi työntekijöiden voimavaroja avustustilanteissa, myös kuntouttaa asukkaita ja lisätä avustustoimenpiteiden mielekkyyttä. Tämä koskee paitsi siirtymiä paikasta toiseen, myös jokapäiväisen arjen sovittamista asukkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tahtoon, kertoo lähihoitaja ja kinestetiikkatutor Tanja Lindroth.

Työnteossa käytetään enemmän toimintakykyä tukevia välineitä, joiden tarkoituksena on osallistaa asukkaita itseään sekä säästää henkilökuntaa työtapaturmilta. Nostureiden ja voiman käyttö on vähentynyt uusien toimintatapojen myötä huomattavasti. Lisäksi asukkaalla on mahdollisuus vaikuttaa päivänsä kulkuun, jolloin elämänlaatu nousee ja parhaimmissa tapauksissa myös toimintakyky. Himalajassa kinestetiikka on tuonut toimintakykyä ja hyvinvointia niin asukkaille kuin henkilökunnalle.

– Askeleita tulee päivän aikana enemmän kuin ennen, mutta nyt pystymme suunnittelemaan itse paremmin omaa työskentelyämme ja vaikuttamaan päivän kulkuun, kertoo Lindroth.

Keskiössä asukas

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen myöntämän sertifikaatin saavuttamiseksi vaaditaan paitsi koulutusta ja pitkäjänteistä harjoittelua sekä toimintatapojen muutosta, myös näyttöä käytännön osaamisesta.

Kinestetiikkakouluttaja tulee seuraamaan pienkodin kokonaisvaltaista työskentelyä esimerkiksi asukkaiden kohtaamisessa ja avustamisessa, eri ammattiryhmien yhteistyössä sekä työergonomiassa. Näitä niin sanottuja auditointitilaisuuksia on kaksi, joista kummastakin on päästävä läpi ansaitakseen sertifikaatin pienkodilleen.

Yksikönjohtaja Maren Konttisen mukaan kinestetiikkatyö näkyy arjessa kohentuneen me-hengen muodossa. Arjen askareita tehdään yhdessä asukkaiden kanssa niin juhlatilaisuuksista puutarhan laittoon. Jokaiselle löytyy jotain mieleistä tekemistä, ja askareisiin sisällyttäminen on toimintakyvyn hyödyntämistä parhaimmillaan. Kinestetiikan positiivinen vaikutus on näkynyt myös työnhakijoiden määrässä.

– Olemme opiskelijapaikkana aivan ykkönen – hakijoita on enemmän kuin paikkoja. Kinestetiikka kiinnostaa opiskelijoita ja he haluavat päästä näkemään, kuinka töitä voidaan tehdä eri tavalla, Konttinen toteaa.

Kuva: Marianna Österlund


Intermed_140x250px_netti

lojer

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

Untitled

bans

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press