Sosiaali & Terveysala Tänään

2020_SJTT_banneri_468x100_120dpi

person-holding-head-facing-body-of-water-374880

Koronatilanne aiheuttaa suuren riskin hoitajien alalla pysymiselle – tunnetutkimus osoittaa luopumista

Koronakriisi on kuormittanut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia poikkeuksellisella tavalla: 44 prosenttia SuPerin jäsenistä kokee työtään kohtaan ensisijassa luovuttamiseen johtavia tunteita.

SuPer on aloittanut jäsentensä tunteiden tutkimisen digitaalisen tunne- ja käyttäytymisälyn avulla. Ensimmäisessä mittauksessa selvitettiin sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kokemia merkityksiä ja tunteita sekä ihmisten käyttäytymistä ja sitoutumista suhteessa omaan työhön ja viranomaisten koronavirusepidemiaa koskeviin päätöksiin.

Päivittäinen työ koronatilanteen aikana herätti SuPerin jäsenissä eniten pettymystä (16%) ja pelkoa (14%). Yleisin positiivinen tunne oli tyytyväisyys (12%), joka kertoo positiivisesta kokemuksesta mutta heikosta sitoutumisesta. Esiin nousivat myös myötätunto (11%), ylpeys (9%) ja suru (8%). Tunteiden vaikutuksia käyttäytymiseen analysoitiin tieteellisellä matriisilla: tunteista 44 prosenttia ennakoi lamaantumista, 34 prosenttia positiivista osallistumista, 14 prosenttia passiivista suorittamista ja 8 prosenttia vastustamista.

”Tutkimustulokset ovat huolestuttavia koko yhteiskunnan kannalta. Esimerkiksi vanhustenhoidon työntekijöitä ei huomioitu riittävästi koronaviruksen torjunnassa. Kun koulutetut ammattilaiset tietävät, etteivät pysty asianmukaisesti suojaamaan vanhusta tartunnalta, kuormitus on kohtuuton. Mitä tapahtuu, jos nämä auttajat murtuvat lamauttavien tunteiden painosta, luovuttavat eivätkä jaksa jatkaa? Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ei saa jättää yksin, vaan heitä on tuettava kaikin mahdollisin keinoin”, SuPerin viestintäjohtaja Päivi Jokimäki sanoo.

Koronavirusepidemiaa koskevat viranomaisten päätökset herättivät vastaajissa eniten tyytyväisyyttä (20%), pettymystä (19%) ja kiinnostusta (12%). Esiin nousivat lisäksi pelko (11%), myötätunto (8%) ja helpotus (7%). Käyttäytymistä kuvaava matriisi ennakoi eniten lamaantumista (37%) ja sen jälkeen positiivista sitoutumista (35%), passiivisuutta (21%) ja vastustamista (7%).

”Viranomaisten toiminnan herättämät tunteet polarisoituivat. Viidennes vastaajista koki, että päätökset vastasivat odotuksia, viidennes näki ne odotukset pettäviksi. Kiinnostus kertoo hallittavuudesta, pelko hallitsemattomuudesta. Ristiriita näkyy myös lamaantuvan ja osallistuvan käyttäytymisen kahtiajakautumisessa. Tunteet kertovat merkityksistä ihmisten arjessa ja ohjaavat käyttäytymistä. Tunteiden näkyväksi tekemisellä sekä empatian ja myötätunnon vahvistamisella on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys erityisesti kriisitilanteissa”, tutkimuksen toteuttaneen NayaDaya Oy:n CEO Timo Järvinen sanoo.

Touko-kesäkuun taitteessa toteutettuun tutkimukseen osallistui yli 2 500 SuPerin jäsentä.

Lisätiedot:

Päivi Jokimäki, viestintäjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, puh. 09 2727 9243, paivi.jokimaki@superliitto.fi

Timo Järvinen, CEO, Co-founder, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo@nayadaya.com

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry edustaa 90 000 koulutettua lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät terveydenhoidossa, sosiaalipalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Lisätiedot www.superliitto.fi


lojer

ajas-sjtt-140x250

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

bans

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019