Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

af977458526d31a7_800x800ar

Koronakriisin aiheuttama stressi lisää terveydenhuollon ammattilaisten kuormitusta – FinnHELP-palvelu tarjoaa keskusteluapua auttajille

Ensihoidossa ja päivystyksessä työskentelevien hoitajien ja lääkäreiden järjestö FinnEM:n huhtikuussa lanseeraama FinnHELP-palvelu tarjoaa nyt ilmaista keskusteluapua koronakriisin etulinjassa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

Hoitajat ja lääkärit sairaaloissa, hoivakodeissa, terveyskeskuksissa sekä ensihoidossa altistuvat työssään koronaepidemian henkisille ja fyysisille vaikutuksille, joiden käsittelyyn on saatavilla kriisitukea FinnHELP-palvelusta.  Apua tarvitsevat ovat löytäneet palvelun hyvin ja ensimmäiset kriisikeskustelut on jo käyty.

“Terveydenhuollon ammattilaisten työ on jo itsessään raskasta, mutta pelko omasta ja perheen terveydestä, huoli sairastuneista työtovereista, perheen mahdolliset tulonmenetykset, väsymys, epävarmuus ja turhautuminen jatkuvaan epätietoisuuteen työoloista ovat suuria asioita käsiteltäviksi täysin yksin”, avaa FinnEM:in perustaja ja puheenjohtaja Eeva Tuunainen ajatusta palvelun takana.

Vaikka terveydenhuollon ammattilaiset ovat tottuneet toimimaan monenlaisissa epäselvissä tilanteissa, kokevat he poikkeustilanteessa samoja huolenaiheita, epävarmuutta ja pelkoa kuin kaikki muutkin ihmiset.

“Mahdollinen altistuminen virukselle on läsnä jokaisella ensihoidon tehtävällä. Pitkään kestävä pandemia ja siitä aiheutuva kuorma heikentävät väistämättä auttajien omaa hyvinvointia“, kertoo Marko Hoikka, Kainuun Soten ensihoidon vastuulääkäri.

Sovelluksen kautta pyritään yhdistämään mahdollisimman monta työkuorman alla uupunutta terveydenhuollon ammattilaista avun kanssa. Keskusteluapua tarjoavat haastatteluprosessin läpikäyneet vaitiolovelvolliset kriisityön ammattilaiset, joilla on kokemusta myös terveydenhuoltoalalla toimimisesta. Auttajat saavat työstään korvauksen.

“Kuormitusta oli jo ennen kriisiä, mutta isoin haaste viruksen myötä on epävarmuus. Myös jatkuva ohjeiden muuttuminen aiheuttaa stressiä. Osa meistä pystyy purkamaan kuorman kotona tai töissä, toiset huomaavat muiden ahdistuksen mutta eivät tiedä kenelle purkaa huolta toisista. FinnHELP on meitä kaikkia varten näissä tilanteissa”, kertoo Hyvinkään päivystyspoliklinikan ylilääkäri Marian Ahlskog-Karhu.

Kun kaikki ihmiset ympärillä ovat samojen paineiden ympäröimiä, vertaistuki ei välttämättä enää riitä.

“Keskinäinen tsemppaus ei aina ole riittävä keino purkaa oloa. Myös työyhteisön sisäiset suhteet saattavat kiristyä tai jopa kriisiytyä”, selventää FinnHELP-keskusteluavun koordinaattori, psykoterapeutti ja työnohjaaja Sari Ridell.

Ulkopuoliselle, mutta riittävästi pelikenttään perehtyneelle kuuntelijalle voi tuulettaa omia ajatuksiaan ja puhua mieltä painavista asioista. Tarvittaessa FinnHELPin kriisityöntekijät ohjaavat asiakkaan saamaan pidempikestoista terapiaa.

“Kuulluksi tuleminen ja arvostuksen saaminen on tärkeää meidän kaikkien hyvinvoinnille”, Ridell jatkaa.

Kriisituen tarjoamisen lisäksi FinnHELP-palvelu auttaa terveydenhuollon organisaatioita löytämään osaajia akuuttiin henkilöstövajaukseen. Rekisteröitymällä ilmaiseen verkkopalveluun terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat näkevät reaaliaikaisesti avoimet tehtävät oman alueensa sairaanhoitopiirissä ja voivat ottaa yhteyttä esimieheen ilman välikäsiä ja kustannuksia.

****

Lisätietoja:

Eeva Tuunainen, Lääketieteen Tohtori, Akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri
puheenjohtaja, FinnEM ry
puh. 040 718 2911
eeva.tuunainen@finnem.fi

Media kit

Tietoja järjestöstä:

FinnEM Ry on 2017 perustettu ensihoidossa ja päivystyksessä työskentelevien hoitajien ja lääkäreiden voittoa tavoittelematon järjestö. Yhdistyksellä on noin 600 jäsentä ympäri Suomen. FinnEM Ry tukee koulutusta, kansainvälisyyttä ja työssä jaksamista. Yhdistyksen kantava ajatus on, että hyvinvoiva päivystyksen ja ensihoidon ammattilainen luo ympärilleen potilaskeskeisen työympäristön.

Uusi FinnHELP-verkkopalvelu: https://finnhelp.fi/
Lisätietoja järjestöstä: https://www.finnem.fi


lojer

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

tervisekivi-140x250

ajas-sjtt-140x250

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019