Sosiaali & Terveysala Tänään

mp_sjttfi_banneri468x60-4

white-ipad-beside-white-ceramic-mug-on-white-table-3740625

Digitalisaatio kotihoidon tukena – kohti elämäniloista ja turvallista huomista

2M-IT on mukana luomassa digitaalisia kotihoitoa tukevia palveluja. Tavoitteena on saada palveluita laajasti niin sairaanhoitopiirien, kuntayhtymien kuin kuntien ja kaupunkien käyttöön, jotta asukkaille voidaan mahdollisimman pitkään turvata omassa kodissa asuminen.

Suomessa ikääntyvän väestörakenteen myötä sosiaali- ja terveydenhoidossa tarvitaan uusia digitaalisia palveluita, jotka tukevat turvallista asumista kotona ja kohentavat elämänlaatua.

Ikärakenteen muutosten myötä tarve ikäihmisten palveluille tulee kasvamaan huomattavasti. Samaan aikaan työvoiman saatavuus laskee eläköityvien ikäluokkien poistuessa työmarkkinoilta.

Tällaisen muutoksen edessä on kolme vaihtoehtoa; julkishallinnon työn massiivinen siirto hallinnosta hoivatyöhön, automatisaatioasteen merkittävä lisääminen tai poliittinen päätös palvelutasojen laskemisesta. Viimeinen kohta tarkoittaa ihmisten heitteillejätön lisääntymistä, jollaista uutisoitiin vuoden 2019 alussa. Tämä on pyrittävä estämään kaikilla mahdollisilla tavoilla, jonka myötä kahteen ensin mainittuun tulee panostaa kaikin keinoin.

Hoivaavat kädet eivät lopu kesken, kun hoitotyö ohjataan oikein

2M-IT:n uudet palvelut tukevat edellä mainittuja haasteita ennakoiden.

– 2M-IT:n omistajat ovat vuoden 2018 aikana määritelleet 2M-IT strategian kulmakivet. Merkittävänä tekijänä on automaation lisääminen sote-palveluiden tuottamisessa, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, kertoo 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

2M-IT on tehnyt haasteiden ratkomiseksi kehitystyötä yhdessä Elisa Oyj:n kanssa. Uudet digitaaliset kotihoitoa tukevat palvelut kantavat nimeä ePalvelut Kotiin. Palvelu sisältää kotiin asennettavaa huippuluokan teknologiaa, joista hyötyvät niin hoitotyön ammattilaiset, asukkaat kuin asukkaiden omaisetkin.

Asukkaan ei tarvitse itse opetella uutta tekniikkaa, vaan kotiin asennettava teknologia toimii häiritsemättä taustalla automaattisesti havainnoiden asukkaan arkea ja oppien arkirutiinit.

Ammattilaiset saavat laitteiden havaitsemista poikkeamista ilmoituksia. Tarvepohjaisen hoidon avulla henkilökohtaista hoitoaikaa voidaan lisätä sekä ohjata tehokkaasti ja inhimillisesti tukemaan vanhuksen tilannetta, tarvittaessa suoraan jopa erikoissairaanhoidon toimenpiteisiin.

Palvelu helpottaa myös lähiomaisten hoitotyötä, sillä myös he voivat yhtä lailla hyödyntää teknologiaa. Lähiomaiset voivat esimerkiksi nähdä mobiilisovelluksesta asukkaan arjessa havaitut poikkeamat ja saada niihin liittyviä hälytyksiä sekä reagoida niihin.

Kokonaisvaltaiset digitaaliset ratkaisut puitejärjestelyn avulla

2M-IT on yhdessä omistaja-asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa suunnitellut uusia digitaalisia palveluita. Hankinnat ovat valmisteltu ja toteutettu 2M-IT:n puitejärjestelyn avulla.

Vastaavaa ei ole yhtä mittavassa laajuudessa aikaisemmin toteutettu ja tuotteistettu, joten on sanomattakin selvää, että ilmassa leijuu uutuudenintoa. Ensimmäisten käyttöönottojen on tarkoitus käynnistyä alkuvuoden aikana, joista saatujen kokemusten perusteella palvelua kehitetään edelleen.

Kysyntä ja mielenkiinto uusia palveluita kohtaan on ollut jo vilkasta, eikä ihme, sillä ne vastaavat suoraan niihin haasteisiin, jotka ovat nyt ja tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan kipukohtia.


SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

ajas-sjtt-140x250

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

tervisekivi-140x250

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

lojer