Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

photo-of-man-reading-newspaper-1652340

50-vuotisjuhlaansa viettävä Eläkeliitto vaatii: Kotihoitoon tarvitaan valtakunnalliset kriteerit

Suomen suurin eläkeläisjärjestö Eläkeliitto viettää 50-vuotisjuhlaansa tänään keskiviikkona Finlandia-talolla. Juhlapuheessaan liiton puheenjohtaja, hallintotieteiden tohtori Raimo Ikonen nosti esiin ikääntyneiden kansalaisten perusoikeudet, joihin tulee kuulua valtakunnallisesti yhtenäinen ja laadukas kotihoito.

“Avohoito on lainsäädäntöön perustuva vanhustenhuollon painopiste. Nyt tarvitaan hoitotakuun ja ympärivuorokautisen hoidon mitoituksen lisäksi valtakunnallisesti määritellyt kotihoidon kriteerit ja linjaukset”, Ikonen vaatii.

Suurin osa vanhuspalveluja tarvitsevista ihmisistä on kotihoidossa, mutta henkilöstöstä kotihoidossa työskentelee vain kolmannes. Avohoidon henkilökunnan riittävyys on varmistettava ja henkilöstön määrän tulee perustua asiakkaiden kuntoon. Oikeanlaisen avohoidon hoito- ja hoitajamitoituksen määrittely on vaikeaa ja siksi sen valmistelua tulee kiirehtiä.

Kotihoitoon pääsy on järjestettävä valtakunnallisesti yhtenäisin kriteerein. Sitä varten tarvitaan valtakunnallisesti yhtenäiset palveluntarpeen arvioinnin mittarit. Vanhuspalvelulakia on kiristettävä siten, että kiireetön palvelu järjestetään nykyistä nopeammin.

“Perustuslaki takaa ikääntyneille kansalaisillemme oikeuden arvokkaaseen elämään ja riittäviin palveluihin myös elämän viimeisinä vuosina”, puheenjohtaja Ikonen muistuttaa.

Eläkeläisten arvostusta yhteiskunnassa tulee lisätä

Puheenjohtaja Ikonen otti puheessaan kantaa myös eläkeläisten arvostukseen Suomessa. Hän huomautti, että suuri osa eläkeläisistä tuntee olevansa toisen luokan kansalaisia ja arvioi yhteiskunnassamme olevan paljon ikään perustuvaa syrjintää.

“Eläkeläiset ovat monimuotoinen väestöryhmä. He eivät ole vain hoivan kohteita vaan myös aktiivisia kansalaisia, jotka haluavat vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Eläkkeelle siirtyneet tulee tunnistaa myös yhteiskunnallisena voimavarana, kuluttajina ja veronmaksajina”, Ikonen lisää.

Eläkeliitto täyttää kuluvana vuonna 50 vuotta. Liiton perustamiskokous pidettiin helmikuussa 1970. Eläkeliitto syntyi halusta toimia eläkeläisten taloudellisen aseman kohentamiseksi sekä ikäihmisten itsetunnon ja ihmisarvon vahvistamiseksi. Yhä edelleen liitto puolustaa eläkeläisten oikeuksia ja rakentaa ikäystävällistä Suomea.

Puoli vuosisataa perustamisensa jälkeen Eläkeliitto on kasvanut eläkeläisten etujärjestöksi, jonka ääni kuuluu ja sitä myös arvostetaan. Liittoon kuuluu 20 piiriä ja niihin 400 yhdistystä ja noin 130 000 jäsentä ympäri maata. Piirit ja yhdistykset juhlivat Eläkeliittoa lukuisin tapahtumin pitkin vuotta.

Lisätiedot:

Raimo Ikonen
puheenjohtaja, Eläkeliitto
p. 050 559 9179

Anssi Kemppi
toiminnanjohtaja, Eläkeliitto
p. 040 725 7143


SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

tervisekivi-140x250

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019

lojer

ajas-sjtt-140x250