Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

ce18bb2a-197c-42f8-bee7-d0073bf0eaf0

Ikäihmisten perhehoidon laatu näkyväksi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA julkaisi tänään avustusehdotuksensa vuodelle 2020. STEA esittää Perhehoitoliitolle rahoitusta 3-vuotiseen (2020-2023) Kotona perheessä – Ikäihmisten hyvä arki perhehoidossa -hankkeeseen, jossa yhdessä ikäihmisten, heidän omaistensa ja perhehoitajien kanssa rakennetaan ikäihmisen hyvän hoidon suositukset ja toimintamalli.

– Valtakunnallinen toimintamalli auttaa perhehoitajia tavoitteellisesti hyödyntämään arjen elämistä ja vuorovaikutusta perheyhteisössä sekä kotiaan ikäihmisen hyvinvoinnin lähteenä. Hankkeessa tuotettu tieto siitä, mikä tekee perhekodista kodin ikäihmiselle ja tukee hänen yhteisöllisyyden, autonomian ja turvallisuuden kokemustaan, auttaa myös varmistamaan perhehoidon tasalaatuisuutta, sanoo Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen.

Perhehoitoliitossa on kehitetty ikäihmisten perhehoitoa vahvasti jo vuosikymmenen ajan. Tuona aikana esimerkiksi pitkäkestoisessa perhehoidossa olevien ikäihmisten määrä on kymmenkertaistunut ja lyhytaikainen perhehoito lisääntyy vahvasti.

– Siksi juuri nyt on tärkeä panostaa perhehoidon rakenteiden kehittämisen lisäksi myös sisältöön ja laadun näkyväksi tekemiseen. Hankkeen vahva arvolähtökohta on ikäihmisten ja heidän kokemustensa arvostaminen.

Perhehoitoliitto on myös saamassa jatkorahoituksen toimintaansa ikäihmisiä hoitavien perhehoitajien järjestölähtöisen tuen ja edunvalvonnan kehittämiseen.

– Tämä rahoitus ja uusi hankerahoitus antavat Perhehoitoliitolle hienon mahdollisuuden omalta osaltaan turvata ikäihmisten perhehoitajien vertaistukea, toteuttaa edunvalvontaa sekä kehittää perhehoitoa yhteistyössä ikäihmisten, perhehoitajien ja perhehoidon järjestäjien kanssa.

STEA:n ehdotuksen mukaan Perhehoitoliitto saisi ensi vuonna avustusta 1 130 204 euroa

STEA ehdottaa Perhehoitoliitolle yleisavustusta 359 728 euroa, avustusta sijaiskotinuorten vertaistukitoimintaan 83 476 euroa, jäsenjärjestöavustusta edelleen jaettavaksi liiton jäsenyhdistyksille 23 000 euroa, kohdennettua avustusta ikäihmisten perhehoitoon 198 000 euroa, Kotona perheessä – Ikäihmisten hyvä arki perhehoidossa -hankkeeseen 181 000 euroa sekä vuonna 2018 käynnistyneeseen Meidän sakki – sisarussuhteiden vahvistaminen sijaisperheissä -hankkeeseen 285 000 euroa.

Lopullisen päätöksen ensi vuoden avustuksista tekee sosiaali- ja terveysministeriö alkuvuodesta 2020.

– On hyvä, että Veikkaus pelihaittoja ehkäistäkseen vähentää peliautomaatteja ja ottaa käyttöön pakollisen tunnistautumisen, vaikka nämä toimenpiteet tulevaisuudessa vähentävätkin veikkausvoittovaroista jaettavaa avustusta. Niin Veikkauksen kuin meidän järjestöjenkin toiminnan tulee olla läpinäkyvää, jotta tiedetään, mihin veikkausvoittovaroja oikeasti käytetään ja mitä hyvää veikkausvoittovaroilla saadaan aikaan, korostaa Perhehoitoliiton toiminnanjohtaja Merja Lehtiharju.

Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen toimeksiantosuhteisen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia. Toiminnan tavoite on, että perhehoitajat saavat keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä – perheeseen sijoitetuista lapsista ja aikuisista huolehtimiseen.

Perhehoitoliitto ry on perustettu vuonna 1983. Perhehoitoliittoon kuuluu 21 perhehoitajien ja sijaisvanhempien alueellista jäsenyhdistystä sekä sijaisperheiden nuorten yhdistys Sinut ry. Jäsenyhdistyksissä on yli 4300 jäsentä.

Mihin Perhehoitoliitto avustuksista saatavat rahat käyttää? Katso liitteenä oleva kuva.

Lue myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n avustusvalmistelija Mirja Nyroos-Seppäsen blogi sijaishuollon kehittämisen tukemisesta: https://www.stea.fi/-/lapset-kohderyhmasta-kehittajiksi#e00cc406

Kuva: Petteri Kivimäki


SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

Alaset_Import_banneri_140x250px_netti

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

lojer

Untitled

ajas-sjtt-140x250