Sosiaali & Terveysala Tänään

2020_SJTT_banneri_468x100_120dpi

care-chair-clean-305568

Hoitoon pääsy ja hoidon yhdenvertainen saatavuus suun terveydenhuollossa on turvattava

Suomalaisten suissa on edelleen runsaasti eriasteisia hoitamattomia sairauksia. Väestön ikääntyessä hoidontarve tulee yhä kasvamaan. Sosioekonomiset erot ovat meillä suurempia kuin muissa Pohjoismaissa. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat syrjäytyneet nuoret sekä monisairaat vanhukset.


– Nopea hoitoon pääsy, hoidon toteutus kohtuuajassa sekä riittävä julkinen tuki asiakasmaksujen pitämiseksi kohtuullisella tasolla turvaavat hoidon yhdenvertaista saatavuutta, tiivistää Hammaslääkäriliiton valtuuston puheenjohtaja Pirkko Grönroos.

Hän muistuttaa, että yksityinen sektori tuottaa aikuisten suun terveydenhuollon peruspalveluista lähes puolet, ja terveyskeskuksissa on toisaalta vaikeuksia vastata kaikkeen hoidon kysyntään. Hammaslääkäriliitto esittääkin esimerkiksi Kela-korvausten väliaikaista nostamista yhdeksi keinoksi parantaa väestön hoitoon pääsyä siirtymäaikana, kun sote-uudistuksen valmistelua yhä jatketaan.

Suun terveydenhoitoa tarvitsee jokainen säännöllisesti läpi elämänsä. Vuosittain noin kolme miljoonaa suomalaista käyttää suun terveydenhuollon palveluita.

FinTerveys 2017 -väestötutkimuksen mukaan suunterveytensä hyväksi kokevien osuus on pienentynyt. Entistä useampi vastaaja myös koki jäävänsä vaille tarpeellisina pitämiään suun terveydenhuoltopalveluita asiakasmaksujen tai hintojen vuoksi.

– Suunterveys on tärkeä osa terveyttä ja hyvinvointia, joten suun hoitamattomuudella on kauaskantoiset seuraukset.  Hammas- ja suusairauksilla on tutkitusti yhteyksiä myös moniin yleisiin kansansairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, painottaa Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja Sirpa Tilander.

Hammaslääkäriliiton valtuusto painottaa, että suun terveydenhuolto on peruspalvelu, jonka yhdenvertaisesta saatavuudesta yhteiskunnan tulee vastata. Suun sairaudet heikentävät monin tavoin terveyttä, elämänlaatua ja työkykyä. Kaikilla tulee olla yhdenvertainen oikeus terveeseen suuhun varallisuuteen, elämäntilanteeseen tai asuinpaikkaan katsomatta.

Lisätietoja:

HLL Pirkko Grönroos, Hammaslääkäriliiton valtuuston puheenjohtaja, p. 0400 921 006, pirkko.gronroos@plusterveys.fi


Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

tervisekivi-140x250

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

Alaset_Import_banneri_140x250px_netti

lojer