Sosiaali & Terveysala Tänään

2020_SJTT_banneri_468x100_120dpi

THL:n Alkoholiohjelman videoaineisto osa 1

Alkoholiohjelma on nimi yhteistyölle, jota tehdään alkoholihaittojen vähentämiseksi. Päihdepolitiikan ydinarvo on jokaisen kansalaisen oikeus terveyteen ja turvalliseen ympäristöön. Alkoholiohjelmassa valtiovalta, kunnat ja järjestöt kokoavat voimansa yhteen, koska vain yhteisellä sitoutumisella voidaan toteuttaa vastuullista päihdepolitikkaa. Alkoholiohjelman työ jaksottuu hallitusohjelmakausittain.

Alkoholiohjelman tavoitteet

Alkoholiohjelma osaltaan tukee seuraavia valtioneuvoston periaatepäätöksen (2003) tavoitteita:

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää paikallisen työn lisäksi poliittisen päätöksenteon tukea, esimerkiksi alkoholin saatavuuden sääntelyä verotuksen avulla.

Alkoholiohjelma edistää vastuullista päihdepolitiikkaa

  • tukemalla paikallista ehkäisevää päihdetyötä ja nostamalla sen näkyvyyttä
  • koordinoimalla valtakunnallisesti toimivaa verkostoa paikallisille toimijoille
  • tuottamalla aineistoa alkoholihaittojen ehkäisyn tueksi
  • levittämällä tehokkaksi todettua Pakka-paikallinen alkoholipolitiikka -toimintamallia, jonka avulla puututaan alkoholin myymiseen, välittämiseen ja anniskeluun alaikäisille ja päihtyneille
  • edistämällä päihdeasioiden puheeksiottamista eri ympäristöissä
  • kannattamalla alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä lainsäädännöllä
  • haastamalla kansalaiset ja yhteistyökumppanit pohtimaan suomalaista alkoholikulttuuria ja -asenneilmastoa.

Alkoholiohjelman strateginen vastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä (STM). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ohjelman pääkoordinaattori, joka yhdessä aluehallintovirastoissa työskentelevien koordinaattoreiden kanssa tukee paikallista alkoholihaittojen ehkäisyä.

 

Alkoholinkäytöstä kannattaa kysyä, osa 1

Ikäihmisten alkoholin riskikäytön tunnistaminen voi olla vaikeaa.

 

Alkoholinkäytöstä kannattaa kysyä, osa 2

Ikäihmisten alkoholinkäytön syyt ovat moninaiset.

 

Alkoholinkäytöstä kannattaa kysyä, osa 3

Eläkeläisten juomatavat ovat muuttuneet.


Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019

bans

ajas-sjtt-140x250

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

PalvelutaloKotipiha_140x330px_netti

suomen_sairaalatukku_gd160x600px