Sosiaali & Terveysala Tänään

fysipartners_syksy_2017_logo_rgb_netti

needle-180336__340

Valvirasta lääkinnällisistä laitteista ja ilmoitetuista laitoksista vastaava toimivaltainen viranomainen 26.11.2017 lähtien

Hallitus esittää muutoksia terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettuun lakiin. Esitetyt lakimuutokset liittyvät lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen ensi vaiheen kansalliseen täytäntöönpanoon. Kansallinen laki jää voimaan niiltä osin, kuin uusissa asetuksissa ei toisin säädetä. Uusien asetusten myötä vaatimukset lääkinnällisille laitteille ja talouden toimijoille tiukentuvat. Myös viranomaistehtävät lisääntyvät merkittävästi erityisesti kansainvälisessä toiminnassa, jossa tavoitteena on EU:n vaatimusten ja valvonnan yhä tiiviimpi yhtenäistäminen.

Lue lisää


women-2300105_640

Hoitotahto ei itseään kirjoita

Vaikka suomalaisista lääkäreistä yli 90 % suhtautuu myönteisesti hoitotahtoon, omansa on tehnyt vain noin joka kahdeksas. Näin on tehnyt myös noin joka kahdeksas yli 75-vuotias kotona asuva kansalainen.
Lue lisää


Hammaslääkäri ja potilas voivat käyttää samoja sanoja tarkoittamaan eri asioita. Erikoishammaslääkäri oikoo yleisimpiä väärinkäsityksiä.

Hammaslääketieteessä on oma erityinen sanastonsa, joka ei aina avaudu ulkopuolisille. Hammaslääkärin työ on kuitenkin mitä suurimmassa määrin ihmistyötä, jossa molemminpuolinen ymmärrys lääkärin ja potilaan välillä on olennaista. Oral Hammaslääkärien erikoishammaslääkäri Katja Narva valottaa yleisimpiä tilanteita, joissa lääkäri ja potilas puhuvat toistensa ohi.

Lue lisää


feet-684682_960_720

Kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa tarvitaan toimivaa hoitopolkua

Krooninen väsymysoireyhtymä (CFS) on ollut viime aikoina esillä sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Oireyhtymän keskeinen oire on yli kuusi kuukautta jatkunut väsymys, joka heikentää potilaan toimintakykyä merkittävästi. CFS:n diagnosointi on haastavaa, sillä mitkään oireet eivät ole tunnusomaisia vain ja ainoastaan CFS:lle. Diagnoosi tehdään haastattelutietojen ja muiden sairauksien poissulun perusteella.

Lue lisää


Suomen sote-uudistus kiinnostaa Pohjoismaissa

Pohjoismaisten sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisorganisaatioiden johtajat kokoontuvat Tanskassa 22.–23. elokuuta. Suomesta mukana ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Valviran edustajat. Vuosittain järjestettävän kokouksen asialistalla ovat tällä kertaa muun muassa priorisointi sekä Suomessa käynnissä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteelliset muutokset.

Lue lisää


Terveydensuojelun valvontaohjelman päivitys 2018–2019 on julkaistu

Valvira on julkaissut valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman päivityksen vuosille 2018–2019. Päivitys koskee suunnitelmallista valvontaa, jota kunnat toteuttavat valvontasuunnitelmillaan. Valvontaohjelmalla yhtenäistetään terveydensuojelun valvontakäytäntöjä valtakunnallisesti niin, että valvonta on laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ehkäisevää. Valvontaohjelma on tarkistettu voimaan tulleiden lainsäädäntömuutosten takia.

Lue lisää


pills-2333023_640

Valvira muistuttaa: Opioidien määrääminen edellyttää huolellista harkintaa

Opioidien käyttö on viime aikoina puhututtanut niin Suomessa kuin kansainvälisestikinKela puuttui asiaan toukokuussa ja lähetti osalle lääkäreistä parasetamolin ja kodeiinin (opioidi) yhdistelmävalmisteen määräämiseen liittyvää palautetta. Opioidien määräämisen käytännöt ovat herättäneet huolta myös Valvirassa: suuri osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan tekemistä lääkärinoikeuksien rajoituksista liittyy muun ohella lääkkeiden epäasianmukaiseen määräämiseen.

Lue lisää


virus-infected-cells-213708_960_720

Moni sairastaa C-hepatiittia tietämättään

C-hepatiitti on yleisin virushepatiitti Suomessa. Tartunnan saaneita on lähes 30 000 ja moni sairastaa C-hepatiittia tietämättään. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa Maailman hepatiittipäivänä 28.7., että eniten tartuntoja todetaan nuorilla. Edetessään C-hepatiitti voi johtaa maksakirroosin ja maksasyöpään.

Lue lisää


chemist-2415294_640

Tut­ki­mus: Suo­ma­lai­set te­ke­vät omin päin vää­riä va­lin­to­ja lää­keos­tok­sil­la

Apteekkien farmaseuttinen henkilökunta puuttuu päivittäin asiakkaiden virheellisiin valintoihin suosittelemalla hoitosuositusten mukaista valmistetta, lääkkeetöntä hoitoa tai ohjaamalla lääkäriin.

Ilman reseptiä myytävien lääkkeiden valitseminen apteekista ei ole helppoa, vaikka moni suomalainen niin kuvittelee. Apteekkarilehden tekemä tutkimus osoittaa, että itsehoitolääkinnässä tarvitaan useimmiten apteekin ammattilaisen ohjausta.

Lue lisää


Tilaa uutiskirje

ergostart_0317

fimet_banneri_140x250_100118

tervisekivi-140x250

Tilaa Sosiaali & Terveysala Tänään -julkaisu

SOTE-mestari_banneri