Sosiaali & Terveysala Tänään

mp_sjttfi_banneri468x60-4

doctor-2346235_640

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivitys vuodelle 2018 julkaistu – omavalvonta yhä vahvemmin keskiössä

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 2016–2019 päivitys vuodelle 2018 on julkaistu. Valvontaohjelman osaan II on määritelty suunnitelmallisen valvonnan kohteet eli painopisteet vuodelle 2018. Myös valvontaohjelman osaa I on täydennetty: osiossa on huomioitu Valviran tuore palvelulupaus ja kesällä 2017 julkaistu uusi potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia (Valtioneuvoston periaatepäätös).

Lue lisää


surgery-79584_640

Talkoot riittää!

Kunta-alan lääkärien virkaehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka. Neuvottelut uudesta Lääkärisopimuksesta ovat alkaneet KT Kuntatyönantajan kanssa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on vahvassa muutoksessa. Sote- ja maakuntauudistus tulee koskettamaan koko julkisen sektorin n. 16 700 Lääkärisopimuksen piirissä olevaa jäsentämme.

Lue lisää


Bio­si­mi­laa­rien sääs­töt jää­vät osin hyö­dyn­tä­mät­tä

Suomen tiukka hintapolitiikka voi hidastaa uusien avohoidon biosimilaarien tuloa markkinoille, varoittaa Rinnakkaislääketeollisuuden toiminnanjohtaja Heikki Bothas.
Biologiset lääkkeet aiheuttavat yhteiskunnalle paljon kustannuksia: viime vuonna kuusi Suomen euromääräisesti myydyintä lääkettä oli biologisia.

Niistä kaikille on joko tullut tai tulossa biosimilaareja eli samankaltaisia kilpailijoita, jotka ovat yleensä alkuperäislääkkeitä edullisempia.

Biosimilaarien uskotaankin tuovan lähivuosina merkittäviä säästöjä lääkekustannuksiin.

Lue lisää


meringue-888338_640

Adoptiolautakunta ja lapsiasiavaltuutettu: adoption jälkeistä tukea on kehitettävä ja adoptiolaista tehtävä kattava jälkiarvio

Adoptiolaki on ollut voimassa viisi vuotta. Nyt on tarpeen tehdä kattava arviointi adoptiolain täytäntöönpanosta, toteavat adoptiolautakunta ja lapsiasiavaltuutettu yhteisessä aloitteessaan. On tärkeää arvioida paitsi lakia yleisesti myös sen lapsivaikutuksia: Lapsivaikutusten arvioinnilla tulee selvittää lapsen oikeuksien toteutumista ja lapsen etua adoptioprosessissa. Adoptoitujen lasten tilanne ja tarpeet on otettava huomioon kokonaisuudessaan. Arvioinnissa on huomioitava myös adoptoitujen, adoptioperheiden ja adoptioon lapsensa luovuttaneiden näkökulmat.

Lue lisää


needle-180336__340

Valvirasta lääkinnällisistä laitteista ja ilmoitetuista laitoksista vastaava toimivaltainen viranomainen 26.11.2017 lähtien

Hallitus esittää muutoksia terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettuun lakiin. Esitetyt lakimuutokset liittyvät lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen ensi vaiheen kansalliseen täytäntöönpanoon. Kansallinen laki jää voimaan niiltä osin, kuin uusissa asetuksissa ei toisin säädetä. Uusien asetusten myötä vaatimukset lääkinnällisille laitteille ja talouden toimijoille tiukentuvat. Myös viranomaistehtävät lisääntyvät merkittävästi erityisesti kansainvälisessä toiminnassa, jossa tavoitteena on EU:n vaatimusten ja valvonnan yhä tiiviimpi yhtenäistäminen.

Lue lisää


women-2300105_640

Hoitotahto ei itseään kirjoita

Vaikka suomalaisista lääkäreistä yli 90 % suhtautuu myönteisesti hoitotahtoon, omansa on tehnyt vain noin joka kahdeksas. Näin on tehnyt myös noin joka kahdeksas yli 75-vuotias kotona asuva kansalainen.
Lue lisää


Hammaslääkäri ja potilas voivat käyttää samoja sanoja tarkoittamaan eri asioita. Erikoishammaslääkäri oikoo yleisimpiä väärinkäsityksiä.

Hammaslääketieteessä on oma erityinen sanastonsa, joka ei aina avaudu ulkopuolisille. Hammaslääkärin työ on kuitenkin mitä suurimmassa määrin ihmistyötä, jossa molemminpuolinen ymmärrys lääkärin ja potilaan välillä on olennaista. Oral Hammaslääkärien erikoishammaslääkäri Katja Narva valottaa yleisimpiä tilanteita, joissa lääkäri ja potilas puhuvat toistensa ohi.

Lue lisää


feet-684682_960_720

Kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa tarvitaan toimivaa hoitopolkua

Krooninen väsymysoireyhtymä (CFS) on ollut viime aikoina esillä sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Oireyhtymän keskeinen oire on yli kuusi kuukautta jatkunut väsymys, joka heikentää potilaan toimintakykyä merkittävästi. CFS:n diagnosointi on haastavaa, sillä mitkään oireet eivät ole tunnusomaisia vain ja ainoastaan CFS:lle. Diagnoosi tehdään haastattelutietojen ja muiden sairauksien poissulun perusteella.

Lue lisää


Tilaa uutiskirje

lojer

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

fimet_banneri_140x250_100118

Pedihealth_logo_RGB-01

ergostart_0317