Sosiaali & Terveysala Tänään

fysipartners_syksy_2017_logo_rgb_netti

Tulevaisuuden kunta – järjestöt mukana

SOSTE, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, kokoustila Jungman

Tilaisuudessa käsitellään tulevaisuuden kuntaan liittyviä ajankohtaisia asioita ja järjestöjen roolia kunnassa. Ohjelmassa ajankohtaispuheenvuoroja sekä toimintamallien esittelyjä järjestö-kuntayhteistyöstä.

Tilaisuus on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan millainen on toimiva kunta-järjestökumppanuus.

Toteutus yhteistyössä Kuntaliiton ja Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä -hankkeen kanssa.

Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä. Linkki julkaistaan tällä sivulla lähempänä tilaisuutta.

Lue lisää


lapland-2984828_640

Kylmä ra­sit­taa dia­bee­ti­kon ter­veyt­tä

Kylmä vuodenaika aiheuttaa oireita tyypin 2 diabetesta sairastaville. Diabeetikot kärsivät rytmihäiriöistä ja rintakivusta, mutta myös hengitystieoireet lisääntyvät talvella.
Tiedot käyvät ilmi Oulun yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Keski-Suomen keskussairaalan yhteistyössä tekemästä laajasta väestötutkimuksesta.

Lue lisää


Valviran terveydenhuollon valvonnan tilastot vuodelta 2017 julkaistu

Valviran terveydenhuollon valvonnan lukumäärätilastot vuodelta 2017 on julkaistu Valviran verkkosivuilla. Valviraan vireille tulleiden valvonta-asioiden määrä väheni edellisvuodesta: uusia valvonta-asioita tuli vireille 1 055 (1 196 vuonna 2016). Esimerkiksi Valviran käsiteltäväksi kuuluvien kanteluiden määrä pysyi kuitenkin korkealla tasolla (447, vuonna 2016 määrä oli 442).

Lue lisää


rinnekoti1

Rinnekodin Hiialassa ollaan kuin kotona

Lasten avohuollon ryhmämuotoinen asuminen on verraten uutta maassamme. Annu Naukkarinen toimii Rinnekodin vammaisten lasten palveluasumisyksikkö Hiialassa palveluesimiehenä. Hän on koulutukseltaan terveydenhoitaja-sairaanhoitaja.

Lue lisää


Hoitoonpääsy on parantunut – lääkärivaje pysynyt vähäisenä

Lääkäriliiton teettämän väestökyselyn mukaan hoitoonpääsy terveyskeskuksiin vaikuttaisi helpottuneen kolmen vuoden aikana hieman. Syyskuussa 2017 kansalaisista 41 prosenttia näki omassa kunnassaan ongelmia pääsyssä lääkärin ajanvarausvastaanotolle.  Vastaava osuus oli 48 prosenttia vuonna 2014.

Lue lisää


laboratory-2815641_960_720

Hoitoonpääsy on parantunut – lääkärivaje pysynyt vähäisenä

Lääkäriliiton teettämän väestökyselyn mukaan hoitoonpääsy terveyskeskuksiin vaikuttaisi helpottuneen kolmen vuoden aikana hieman. Syyskuussa 2017 kansalaisista 41 prosenttia näki omassa kunnassaan ongelmia pääsyssä lääkärin ajanvarausvastaanotolle.  Vastaava osuus oli 48 prosenttia vuonna 2014.

Lue lisää


doctor-2346235_640

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivitys vuodelle 2018 julkaistu – omavalvonta yhä vahvemmin keskiössä

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 2016–2019 päivitys vuodelle 2018 on julkaistu. Valvontaohjelman osaan II on määritelty suunnitelmallisen valvonnan kohteet eli painopisteet vuodelle 2018. Myös valvontaohjelman osaa I on täydennetty: osiossa on huomioitu Valviran tuore palvelulupaus ja kesällä 2017 julkaistu uusi potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia (Valtioneuvoston periaatepäätös).

Lue lisää


surgery-79584_640

Talkoot riittää!

Kunta-alan lääkärien virkaehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka. Neuvottelut uudesta Lääkärisopimuksesta ovat alkaneet KT Kuntatyönantajan kanssa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on vahvassa muutoksessa. Sote- ja maakuntauudistus tulee koskettamaan koko julkisen sektorin n. 16 700 Lääkärisopimuksen piirissä olevaa jäsentämme.

Lue lisää


Bio­si­mi­laa­rien sääs­töt jää­vät osin hyö­dyn­tä­mät­tä

Suomen tiukka hintapolitiikka voi hidastaa uusien avohoidon biosimilaarien tuloa markkinoille, varoittaa Rinnakkaislääketeollisuuden toiminnanjohtaja Heikki Bothas.
Biologiset lääkkeet aiheuttavat yhteiskunnalle paljon kustannuksia: viime vuonna kuusi Suomen euromääräisesti myydyintä lääkettä oli biologisia.

Niistä kaikille on joko tullut tai tulossa biosimilaareja eli samankaltaisia kilpailijoita, jotka ovat yleensä alkuperäislääkkeitä edullisempia.

Biosimilaarien uskotaankin tuovan lähivuosina merkittäviä säästöjä lääkekustannuksiin.

Lue lisää


meringue-888338_640

Adoptiolautakunta ja lapsiasiavaltuutettu: adoption jälkeistä tukea on kehitettävä ja adoptiolaista tehtävä kattava jälkiarvio

Adoptiolaki on ollut voimassa viisi vuotta. Nyt on tarpeen tehdä kattava arviointi adoptiolain täytäntöönpanosta, toteavat adoptiolautakunta ja lapsiasiavaltuutettu yhteisessä aloitteessaan. On tärkeää arvioida paitsi lakia yleisesti myös sen lapsivaikutuksia: Lapsivaikutusten arvioinnilla tulee selvittää lapsen oikeuksien toteutumista ja lapsen etua adoptioprosessissa. Adoptoitujen lasten tilanne ja tarpeet on otettava huomioon kokonaisuudessaan. Arvioinnissa on huomioitava myös adoptoitujen, adoptioperheiden ja adoptioon lapsensa luovuttaneiden näkökulmat.

Lue lisää


needle-180336__340

Valvirasta lääkinnällisistä laitteista ja ilmoitetuista laitoksista vastaava toimivaltainen viranomainen 26.11.2017 lähtien

Hallitus esittää muutoksia terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettuun lakiin. Esitetyt lakimuutokset liittyvät lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen ensi vaiheen kansalliseen täytäntöönpanoon. Kansallinen laki jää voimaan niiltä osin, kuin uusissa asetuksissa ei toisin säädetä. Uusien asetusten myötä vaatimukset lääkinnällisille laitteille ja talouden toimijoille tiukentuvat. Myös viranomaistehtävät lisääntyvät merkittävästi erityisesti kansainvälisessä toiminnassa, jossa tavoitteena on EU:n vaatimusten ja valvonnan yhä tiiviimpi yhtenäistäminen.

Lue lisää


women-2300105_640

Hoitotahto ei itseään kirjoita

Vaikka suomalaisista lääkäreistä yli 90 % suhtautuu myönteisesti hoitotahtoon, omansa on tehnyt vain noin joka kahdeksas. Näin on tehnyt myös noin joka kahdeksas yli 75-vuotias kotona asuva kansalainen.
Lue lisää


Hammaslääkäri ja potilas voivat käyttää samoja sanoja tarkoittamaan eri asioita. Erikoishammaslääkäri oikoo yleisimpiä väärinkäsityksiä.

Hammaslääketieteessä on oma erityinen sanastonsa, joka ei aina avaudu ulkopuolisille. Hammaslääkärin työ on kuitenkin mitä suurimmassa määrin ihmistyötä, jossa molemminpuolinen ymmärrys lääkärin ja potilaan välillä on olennaista. Oral Hammaslääkärien erikoishammaslääkäri Katja Narva valottaa yleisimpiä tilanteita, joissa lääkäri ja potilas puhuvat toistensa ohi.

Lue lisää


Tilaa Sosiaali & Terveysala Tänään -julkaisu

Tilaa uutiskirje

Pedihealth_logo_RGB-01

ergostart_0317

SOTE-mestari_banneri

suomen_sairaalatukku_gd160x600px