Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

cyber-security-cybersecurity-device-60504

Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnot 2019 on myönnetty Helsingissä – palkitut vaikuttavat tuhansien ihmisten turvallisuuteen Suomessa

Niuvanniemen sairaala ja Varsinais-Suomen tapahtumaturvallisuustyöryhmä on valittu vuoden 2019 sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon saajiksi. Palkinto myönnettiin 2.10.2019 Helsingissä Finnsec-messutapahtuman yhteydessä. Palkinnon vastaanottivat Niuvanniemen sairaalan turvallisuuspäällikkö Anssi Kuosmanen ja Varsinais-Suomen tapahtumaturvallisuustyöryhmän puolesta tapahtumaturvallisuusvastaava Petri Salminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Turvallisuuspalkinto Niuvanniemen sairaalalle
Niuvanniemen sairaala on yhteistyössä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa kouluttanut järjestelmällisesti koko henkilöstönsä erityisesti paloturvallisuudesta. Sairaalalle on luotu oma, koko henkilökunnalle pakollinen turvakorttikoulutus. Vuosittain järjestettävien 10–15 koulutustilaisuuden myötä myös uudet työntekijät, opiskelijat ja sijaiset saavat koulutuksen.

Niuvanniemen sairaala vastaa laadukkaiden valtakunnallisten oikeuspsykiatristen erityistason sairaanhoitopalvelujen ja mielentilatutkimusten tuottamisesta sekä osaltaan oikeuspsykiatrian alan henkilöstön työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta. Sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tarkoituksena on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta.

Turvallisuuspalkinto Varsinais-Suomen tapahtumaturvallisuustyöryhmälle
Tapahtumaturvallisuustyöryhmän toiminta perustuu kokonaisturvallisuuden huomioimiseen. Se ohjaa yleisötilaisuuksien järjestäjiä turvallisen tapahtuman järjestämisessä kokoontumislain ja pelastuslain mukaisesti. Työryhmään kuuluu sairaanhoitopiirin lisäksi edustus Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ja Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Työryhmän toiminta on uraauurtavaa ja ainutlaatuista Suomessa. Tiiviin moniviranomaisyhteistyön ansiosta kuluttajaturvallisuus on parantunut suurissa yleisötapahtumissa. Jopa tuhansia ihmisiä keränneiden massatapahtumien kuormittavuus terveydenhuollon ja muiden viranomaisten palveluissa on vähentynyt huomattavasti.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta
Turvallisuuspalkinnon taustalla on sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, johon kuuluvat Suomen Palopäällystöliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Mehiläinen hoivapalvelut, pelastustoimi, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto. Toimikunnan puheenjohtaja on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Jussi Rapeli.

Turvallisuustoimikunta myöntää vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuspalkinnon esimerkillisestä työstä alan turvallisuuden kehittämiseksi. Palkinnon voi saada onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 alkaen.

Lisätietoa: Camilla Volanen, koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto, camilla.volanen(at)sppl.fi, 044 773 2112


lojer

tervisekivi-140x250

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

ajas-sjtt-140x250

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri