Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

89ebe804ca0bf6e6_800x800ar

Vaivattomampaa arkea ja hyvän mielen kohtaamisia – Specsavers lahjoittaa 20 000 euroa näkövammaistyöhön

Sosiaaliset tilanteet ovat monelle näkövammaiselle haastavia. Kesän aikana Specsavers tarjosi liikkeissään ilmaisen näöntutkimuksen, ja tekee nyt jokaista tutkimusta kohden lahjoituksen näkövammaistyön hyväksi. Yhteensä Specsavers lahjoittaa näkövammaisten yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan 20 000 euroa.

Suomessa asuu vähintään 55 000 heikkonäköistä tai sokeaa ihmistä, ja väestön ikääntyessä määrä kasvaa entisestään. Moni näköön vaikuttava sairaus voidaan hoitaa sitä paremmin, mitä varhaisemmassa vaiheessa se havaitaan – siksi Specsavers halusi kesän kampanjallaan kannustaa suomalaisia tarkastuttamaan näkönsä säännöllisesti ja kerätä samalla varoja näkövammaistyöhön.

– Varhaisen havainnoinnin avulla monet näköhaasteet olisivat ennaltaehkäistävissä. Siksi haluamme rohkaista suomalaisia tarkastuttamaan silmänsä säännöllisesti. Sokeita tai heikkonäköisiä on Suomessa paljon, ja meille on tärkeää myös tukea heidän selviytymistään erilaisissa arjen toiminnoissa, kertoo Specsaversin Suomen maajohtaja Erkki Tala.

Yhteisöllisyyttä ympäri Suomen

Nyt Specsavers lahjoittaa kesän aikana kerätyn 20 000 euron potin Näkövammaisten liitolle, joka jakaa varat paikallisyhdistystensä kesken näkövammaisten arkea ja erityisesti yhteisöllisyyttä tukevaan työhön. Lahjoituksen tekee kampanjan keulakuva, koko Suomen suosikkiurheilija Kaisa Mäkäräinen.

– Ampumahiihtäjänä hyvä näkö on minulle kaikki kaikessa, ja itse käynkin tutkituttamassa näköni vähintään kerran vuodessa. Pidämme näkökykyämme liian usein itsestäänselvyytenä. Haluan rohkaista kaikkia huolehtimaan näöstään ja tekemään samalla hyvää, Mäkäräinen painottaa.

Näkövammaisten liitto ry edistää so­kei­den ja heik­konäköis­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, tuot­taa eri­tyis­pal­ve­lu­ja ja toi­mii Suo­mes­sa asian­tun­ti­ja­na näkövam­mai­suu­teen ja näke­mi­seen liit­ty­vissä asiois­sa. Moni näkövammainen kokee näköhaasteidensa vuoksi sosiaaliset tilanteet haasteellisiksi, joten Näkövammaisten liiton järjestämät tapahtumat tarjoavat monelle tärkeän yhteisöllisyyden kokemisen mahdollisuuden.

– Olemme lahjoituksesta todella otettuja – on hienoa, että tekemäämme työtä halutaan tukea. Lahjoituksen turvin alueyhdistyksemme voivat järjestää useita tapahtumia, joissa näkövammaiset kohtaavat ja saavat tärkeää vertaistukea, sanoo hallituksen puheenjohtaja Sari Loijas Näkövammaisten liitto ry:stä.

Lisätietoja:
https://www.specsavers.fi/naonhuolto


lojer

ajas-sjtt-140x250

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

tervisekivi-140x250