Sosiaali & Terveysala Tänään

mp_sjttfi_banneri468x60-4

cane-elder-elderly-33786

Helsinkiin kuntouttava arviointiyksikkö – Uutta tukea ikääntyneille kotona asumiseen

Helsingissä otettiin syyskuun alussa käyttöön uusi kuntouttava arviointiyksikkö, joka tarjoaa ikääntyneille entistä varhaisemmassa vaiheessa tukea kotona asumiseen. Varhaisen vaiheen tukea voidaan tarjota esimerkiksi sairaalasta tai päivystyksestä kotiutuville. Arviointiyksikön asiakkaaksi voidaan ohjata myös kaupungin keskitetyn, ikääntyneiden asiakasohjauksen, Seniori-infon kautta.

Tukea kotiutumiseen ja turvalliseen arkeen

Jotta asiakkaan arki olisi mahdollisimman turvallista ja sujuvaa, hänen ja hänen omaistensa kanssa selvitetään, millaisia palveluita hän tarvitsee. Asiakkaille voidaan tarjota esimerkiksi tehostettua kuntoutusta kotiin heti sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Tällöin he saavat muun muassa fysioterapeutin, toimintaterapeutin, sairaanhoitajan tai sosiaaliohjaajan apua.

Asiakkaille tarjotaan palvelua tarvittaessa vuoden jokaisena päivänä aamuseitsemästä iltakymmeneen. Uudessa yksikössä työskentelee noin 70 hoitajaa, esimerkiksi sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja, sosiaaliohjaajia, toimintaterapeutteja ja lääkäri.

– Meidän vahvuus on moniammatillisuus ja tiivis yhteistyö eri toimijoiden, kuten kotihoidon ja sairaaloiden kanssa. Tuemme osaltamme ikääntyneiden turvallista arkea ja kotiutumista sairaalasta, kuntouttavan arviointiyksikön päällikkö Anja Kahanpää kertoo.

Helpotusta kotihoitoon

Asiakkaan toimintakyvyn tukemisen lisäksi uusi yksikkö helpottaa myös kotihoidon työtä.

– Asiakkaat tulevat jatkossa aina ensin arvioivalle kuntoutusjaksolle ja siirtyvät vasta sen jälkeen tarvittaessa kotihoitoon. Näin kotihoidon asiakkaiksi siirtyvien kokonaistilanne on aiempaa tarkemmin selvitetty ja kotihoito käynnistyy asiakkaan näkökulmasta jouhevasti, kotihoitopäällikkö Heidi Sipiläinen kertoo.

Henkilöstön ideasta toteutukseen

Idea uudesta palvelusta lähti liikkeelle henkilökunnan aloitteesta. He tunnistivat tarpeen tämänkaltaiselle uudelle palvelulle. Valmistelussa selvitettiin myös muiden kuntien toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä.

– Henkilöstöltä kysyttiin, miten voisimme edelleen kehittää ikääntyneiden palveluita. He nostivat esille kotiutumiseen ja asiakkaan palvelutarpeen arviointiin liittyviä kehittämiskohteita. Esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen käytäntöjä toivottiin selkiytettävän. Tähän tarpeeseen vastaamme uudella palvelulla, Heidi Sipiläinen kiteyttää.

 

Lisätietoja antavat

Anja Kahanpää
Kuntouttavan arviointiyksikön päällikkö
Helsingin kaupunki
p. 040 519 4154


SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

ajas-sjtt-140x250

lojer

tervisekivi-140x250