Sosiaali & Terveysala Tänään

fysipartners_syksy_2017_logo_rgb_netti

beautiful-blond-hair-blue-1326946

HAMK selvitti syrjäytyneiden nuorten kuntoutumista – uudesta valmennuksesta hyviä kokemuksia

Hämeen ammattikorkeakoulu on toteuttanut Kelan rahoittaman tutkimuksen, jossa arvioitiin uudenlaiseen kuntoutuspalveluun hakeutumista ja siitä saatuja kokemuksia. Tutkimus on osa Kelan NEET-nuorten (Not in Education, Employment or Training) kuntoutuksen kehittämisen projektia.


Projektissa nuorille tarjottiin Kelan ammatillista kuntoutusselvitystä kevyemmin perustein ja käynnistettiin uusi valmentava kuntoutuspalvelu (NUOTTI-valmennus). HAMKin tutkimuksessa arvioitiin NUOTTI-valmennusta ja nuorten ohjautumista kuntoutukseen. Tutkimus toteutui ajalla 12.3.201830.6.2019. Projektin taustalla on hallituksen vuonna 2017 asettama tavoite vähentää syrjäytyneiden nuorten määrää.

Tutkimuksen mukaan NUOTTI-valmennuksen sisältöä pidettiin onnistuneena ja se kokonaisuutena on tullut tarpeeseen. Tulosten mukaan tulee kiinnittää huomio siihen, kuinka NUOTTI-valmennus istuu osaksi nuoren tarvitseman tuen kokonaisuutta. Tulokset toivat esiin, että tuen tarpeessa olevat nuoret ovat moninainen ryhmä, joten palvelujen tulee myös vastata tähän moninaisuuteen. Nuorelle tulee olla mahdollisuus NUOTTI-valmennuksen kaltaiseen palveluun jo aiemmin ja kokonaisuus voi pitää sisällään monenlaisia toimijoita, joiden välinen yhteistyö, työnjako ja tiedonkulku ovat tärkeitä. Tuloksissa nousi esiin myös ammattilaisten laajan osaamisen merkitys sekä luottamuksen tärkeys nuoren ja ammattilaisen välillä.

”Tieto uusien palvelujen ja menettelytapojen toimivuudesta auttaa kehittämään niitä suuntaan, joka todella auttaa nuoria. Johtoajatus on ollut nuorten tarvitseman tuen kokonaisuuden hahmottaminen ja siten palvelujen saumattomuus”, HAMKista virkavapaalla oleva tutkijayliopettaja, Kelan projektipäällikkö Sari Miettinen sanoo.

Miettisen lisäksi tutkimuksen toteuttivat HAMKin sosiaalialan lehtorit Outi Välimaa, Päivi Mäntyneva ja Terhi Kaisvuo, hoitotyön yliopettaja Paula Hakala sekä terveyden edistämisen koordinaattori Sari Mäki.

Lisätietoja
Sari Miettinen
projektipäällikkö
0504637821
sari.miettinen@kela.fi

NEET-projekti
Linkki tutkimusraporttiin


Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

tervisekivi-140x250

lojer