Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

5723c1db-0a0e-4c3e-a99b-c371f4f2fd04-w_960

Työkyvyn edistäminen sote-alalla vaatii tekoja – johtamisen merkitys korostuu

Sote-alalla tulisi kiinnittää erityistä huomiota johtamisen merkitykseen työkyvyn edistämisessä. Turvallisuusjohtamista ja muita sote-alan ajankohtaisia haasteita sekä niiden ratkaisuja esiteltiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkoston Sotergon seminaarissa Turussa 13. – 14.6.

Seminaari kokosi yhteen yli 120 sote-alan ergonomia-asiantuntijaa, työelämän ja koulutuksen edustajaa sekä näytteilleasettajia.

Sote-alalla työskentelevistä moni ei usko jaksavansa työssään eläkeikään saakka. Sote-alalla työskentelevät myös pitävät työtään henkisesti ja fyysisesti kuormittavana. Esimerkiksi vuoden 2016 Kunta10-tutkimuksen mukaan lähihoitajista harvempi kuin kaksi kolmesta uskoo jatkavansa töissä eläkeikään saakka.

Tavoitteena vähentää kuormitusta

– Tiedämme keinot työkyvyn parantamiseen tutkimustiedon perusteella. Kuormitustekijöitä vähentämällä voidaan edistää työkykyä, sanoo Sotergo-verkoston puheenjohtaja, Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt ovat sote-alalla yleisimpiä syitä jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Olennaista johtamisessa on työn vaarojen tunnistaminen ja arviointi sekä niiden pohjalta riittävän varhaisessa vaiheessa tehdyt toimenpiteet. Fyysistä kuormitusta voidaan vähentää muun muassa siirtoapuvälineiden avulla, mutta tärkeää on, että apuvälineiden käyttöön ja turvallisiin työtapoihin perehdytetään riittävästi. Tässä johtaminen ja selkeät vastuut ovat avainasemassa, sanoo Kukka.

Sotergo-verkosto etsii ratkaisuja myös psykososiaalisen kuormituksen hallintaan. Kuormitustekijöitä on useita kuten koettu väkivallan uhka, kiire, monimutkainen päätöksenteko ja jatkuvat muutokset. Eettistä kuormitusta syntyy esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijä ei koe voivansa toimia oman ammattietiikan mukaisesti ajanpuutteen vuoksi. Emotionaalista kuormitusta aiheuttavat esimerkiksi asiakkaiden vaikeat tilanteet. Johtamisella on suuri merkitys myös psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa. Esimiehen on puututtava haitalliseen kuormitukseen siitä tiedon saatuaan.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkoston seminaarissa on esillä johtamisen ja työkyvyn edistämisen lisäksi ajankohtaista asiaa väkivallan uhkan hallinnasta, fyysisen ja kognitiivisen kuormituksen hallinnasta sekä oman jaksamisen tukemisesta.

Sotergo-verkosto

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto Sotergo on Työturvallisuuskeskuksen alaisuudessa toimiva sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuden, työsuojelun, työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ja työelämän kehittämiseen osallistuva valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto kokoaa ja välittää viestiä henkilöstön ja potilaiden terveyttä ja turvallisuutta edistävistä menetelmistä. Verkosto muodostuu monipuolisesti alan osaajista.

Verkoston jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti ja tällä hetkellä verkostoon kuuluu lähes 900 henkilöä.

Lisätietoja

Sotergo-verkoston puheenjohtaja Anna Kukka
040 167 7201, anna.kukka@tehy.fi

Sotergo-verkoston vastaava asiantuntija Sara Simberg, Työturvallisuuskeskus
044 971 7868, sara.simberg@ttk.fi


Banneri_Ergostart_140x250px_0819

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

tervisekivi-140x250

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019

ajas-sjtt-140x250