Sosiaali & Terveysala Tänään

fysipartners_syksy_2017_logo_rgb_netti

feet-619399_640

Perhehoitoliiton liittokokous: Perhehoitajan sosiaaliturvaa parannettava

Perhehoitajan aseman ja erityisesti perhehoitajan sosiaaliturvan parantaminen jäivät perhehoitolakia uudistettaessa pahasti kesken. Lauantaina 27.4.2019 Jyväskylässä kokoontunut Perhehoitoliiton liittokokous vaatiikin uudelta hallitukselta toimia perhehoitajan aseman parantamiseksi. Jotta perhehoito ja sen lisääminen maassamme on mahdollista, on perhehoidon toimintaedellytysten oltava kunnossa.

Perhehoitajan sosiaaliturvaa on kehitettävä

Perhehoitoliiton liittokokous vaatii, että perhehoitajien sosiaaliturvaa kehitetään etenkin perhehoitajan työttömyysturvan osalta. Perhehoitajalla ei ole tällä hetkellä työttömyysturvaa perhehoitajuudesta. Liittokokous ehdottaa, että mikäli perhehoitajalle on muodostunut aiemmista työsuhteista työttömyysturvaa, sen myöntämiseen ei vaikuttaisi työmarkkinoilta poissaoloaika lainkaan. Perhehoitajana toimiminen on sinällään hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Perhehoitajan toimeentulon turvaaminen korostuu etenkin muutostilanteissa, kuten perhehoidon päättyessä ennakoimattomasti.

Toiminimellä toimeksiantosuhteisena perhehoitajana toimiminen on vielä harvinaista, mutta sitä kannattaisi edistää, koska silloin perhehoitajat voisivat liittyä työttömyyskassan jäseniksi.

Liittokokous pitää tärkeänä, että perhehoitajilla olisi mahdollisuus kouluttautua aikuiskoulutustuen turvin ja varautua myös siten perhehoidon päättymiseen.

Lisää selkeyttä perhehoidon sopimuksiin ja pelisääntöjä kilpailutuksiin

Perhehoitolaissa säädetään perhehoidon järjestämisestä. Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää perhehoidon itse tai sopimalla perhehoidon järjestämisestä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Perhehoitoliiton tietoon on tullut tilanteita, joissa toimeksiantosopimus ja sopimus perhehoidon järjestämisestä ovat keskenään ristiriidassa tai sovituista asioista on erimielisyyksiä. Perhehoitoliiton liittokokous painottaa, että toimintatapojen on oltava voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

Kunnat ja kuntayhtymät kilpailuttavat erityisesti vahvasti tuettua perhehoitoa varmistaakseen perhehoidon mahdollisuuden myös niille lapsille, joilla on paljon erityistarpeita. Perhehoitoliiton liittokokous on huolissaan siitä, että kentälle on kilpailutuksen vuoksi muodostumassa käytäntöjä, jotka vaarantavat sijoitetun lapsen sijaishuollon jatkuvuutta ja pysyvyyttä sijaisperheessä. Liittokokous korostaakin, että lainsäädännössä on tärkeä ottaa kantaa siihen, mitä tehtäviä kunta tai kuntayhtymä voi sisällyttää kilpailuttamiseen.

Perhehoitoliiton liittokokous järjestettiin Jyväskylässä lauantaina 27.4.2019. Liittokokous valitsi Perhehoitoliiton hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle Marja Lähteen (Oulun Seudun Perhehoitajat ry) ja Kati Tiilikainen-Kinasen (Etelä-Savon Perhehoitajat ry).


ajas-sjtt-140x250

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

lojer

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press