Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

man-1050524_640

Palopäällystöliitto on huolestunut haamuhoitajista: Ihmisten turvallisuus on nostettava etusijalle ja lakeja on noudatettava

Palopäällystöliitto ilmaisee huolensa hoitolaitosten puutteellisten toimintatapojen aiheuttamista turvallisuusriskeistä asiakkaille ja henkilöstölle. Erityinen huoli kohdistuu hoitolaitosten toimintakykyyn arjen erityis- ja onnettomuustilanteissa.

Riskienhallinta perustuu toimintaa uhkaavien riskien tunnistamiseen. Riskeistä raportointi edistää varhaista reagointia puutteisiin. Tammikuussa 2019 Suomessa ilmenneet vakavat puutteet muun muassa hoitolaitosten henkilöstömitoituksessa osoittavat, ettei viestejä ole kuunneltu – päinvastoin. Lopputulos on paitsi hoidon laadun myös turvallisuuden kannalta huolestuttavaa seurattavaa asiakkaiden, läheisten ja henkilöstön puolesta. Haamuhoitajasta ei ole edistämään kollegan tai asiakkaan turvallisuutta.

Puutteiden ilmoitusvelvollisuus on kirjattu lakiin
Havaittujen puutteiden ilmoitusvelvollisuus on kirjattu työsuojelu- ja pelastuslakiin. Asiakkaiden parissa työskentelevät koulutetut ammattilaiset ovat parhaita tunnistamaan riskejä omassa toimintaympäristössään. Havaituista riskeistä tulee ilmoittaa esimiehelle ja esimiehen tehtävä on huolehtia riskien käsittelemisestä johdon tuella.

Suomen Palopäällystöliiton johdolla on jo vuosien ajan koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan riskejä omassa työssään ja toimimaan oikein onnettomuustilanteissa. Turvallisuuskoulutus on laadittu Opetushallituksen asettamien ammattitaitovaatimusten perusteella vastaamaan toimialan osaamistarpeita.
Koulutusta on pyritty saamaan pakolliseksi alan perustutkintoihin, siinä toistaiseksi onnistumatta. Palopäällystöliiton mukaan tilanne on käsittämätön, huomioiden että työn keskiössä on toimintakyvyltään rajoittunut ihminen. Teollisuudessa vastaava päivän mittainen turvallisuuskurssi on pakollinen kaikille työssään tulitöitä tekeville, vaikka työn kohteena on esine.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskoulutusta on ollut Palopäällystöliiton lisäksi kehittämässä muun muassa Aluehallintovirasto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry. Toimintaa ohjaavassa toimikunnassa istuvat myös Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ja Tehyn edustajat.

Neuvontaa ja apua on saatavilla

Palopäällystöliitto neuvoo koulutuksiin ja riskien käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa liitto ohjaa asiassa eteenpäin oikealle pelastusviranomaiselle tai yhteistyökumppanille.

Lisätietoa: Petri Lindh, koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto,
petri.lindh@sppl.fi, 044 722 5112

Lisätietoa koulutuksista:
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry: spek.fi
Suomen Palopäällystöliitto: sppl.fi


SOTE-mestari_banneri

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

Tilaa uutiskirje

fimet_banneri_140x250_100118

ban_sairex_2017_140x250px-002