Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

hammaauteensuo-2017.-kuva-lappeenrannan-kaupunki

Lappeenrannan vammaisneuvosto hakee aloitteiden kautta esteettömyyttä – meille kaikille

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä on tehnyt kevään 2019 aikana kaksi aloitetta  kaupungille, joilla haetaan esteettömyyttä virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa koskien.

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esteettömyys mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan ja sujuvan osallistumisen muun muassa työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja laatua. Se kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon ottamisesta.

Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki, ei pelkästään toimintarajoitteiset. Esteetön ympäristö on välttämätön monille ihmisryhmille, mutta se auttaa suuresti myös muita.

Esteetön uimaranta

Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä on esittänyt kaupungin liikuntatoimelle esteettömän uimarannan rakentamista Lappeenrantaan.

Aloitteessaan esteettömyystyöryhmä tuo esille kaksi vaihtoehtoa; Myllysaaren ranta tai jopa uudelleen käyttöön mahdollisesti otettava Korkkitehtaanranta, sopisivat esteettömän uimarannan paikaksi.

– Aloitteen lähettämisen jälkeen on selvinnyt, että Myllysaaren rantaan on aikanaan vuoden 2012 tienoilla EU-hankkeen myötä rakennettu osittain esteetön uimaranta, mutta sen toteutus ja markkinointi olivat jääneet puolitiehen, kertoo esteettömyystyöryhmän puheenjohtaja Jyry Loukiainen.

Suomen mittakaavassa esteettömiä uimarantoja on todella vähän. Myös liikuntarajoitteinen kuten ns. terve, nauttii järvien suomista virkistysmahdollisuuksista, kun se on vain fyysisesti mahdollista. Valitettavan yleistä on myös se, että on hyvin harvinaista päästä pyörätuolilla edes rantaan.

Esteetöntä uimarantaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon monenlaisia seikkoja. Uimaranta tulee suunnitella siten, että itsenäisesti liikkuvat liikuntarajoitteiset voivat tulla uimaan ilman avustajaakin. Esimerkiksi pyörätuolin käyttäjiä varten on rakennettu kovapäällysteisiä käytäviä ja näkövammaisia uimareita ohjaavat äänimajakat, kaiteet huonosti liikkuvia varten tarpeeksi pitkälle veteen asti.  Uimarannan sosiaalitiloissa ja pukukopeissa voi liikkua pyörätuolilla. Rakennuksen sisätilat on maalattu siten, että heikkonäköiset voivat värien perusteella erottaa pinnat toisistaan. Tällaisten asioiden huomioiminen on usein haasteellista. Useissa paikoissa esteettömän rannan toteutus on jäänyt puolitiehen.

Hämmäauteensuosta esteetön luontokohde

Toinen esteettömyystyöryhmän aloitteista koskee täysin esteettömän luontokohteen luomista Lappeenrantaan. Työryhmä esittää Hämmäauteensuota esteettömäksi luontokohteeksi.

Lappeenrannassa on esteettömiä ulkoilureittejä keskustataajamassa ja sen laidoilla; Tyysteniemenkärjen esteetön luontopolku (400 m), Rantaraitti on esteetön Skinnarilasta Palloon (7 km), Pappilanniemen kuntopolku (1,8 km), joka on vain osittain esteetön, sillä reitillä on suuria korkeuseroja, jotka eivät ole esteettömiä ja lisäksi löytyy Kanavansuun puulajipuisto (900 m), joka myös on vain osittain esteetön johtuen korkeuseroista.

– Lappeenrannasta puuttuu täysin esteetön metsäinen luontokohde ja siksi olemme esittäneet Hämmäauteensuota esteettömäksi luontokohteeksi, toteaa Jyry Loukiainen.

Helsingin kaupunki on panostanut paljon esteettömiin luontokohteisiin. Hyvänä esimerkkinä voidaan tuoda esiin  vastaavanlaisen esteettömän luontokohteen rakentaminen, kun Helsingin kaupunki rakensi Vanhankaupunginlahdelle lähes kilometrin mittaisen esteettömän pitkospolun. Samassa paikassa kulki ennenkin pitkokset, jotka päätettiin uusimisen yhteydessä tehdä esteettömiksi, kertoo vammaisneuvoston ja esteettömyystyöryhmän esittelijäsihteeri, kaupungin asukasyhteyshenkilö Pia Haakana. (Lisätietoja:  https://bit.ly/2IV4HJr )

Toimintarajoitteiset muodostavat joukon, jolle luontoliikunnan esteettömyys ja saavutettavuus eivät ole vain mukava lisä, vaan osallistumisen edellytys.  Heidän lisäkseen on myös alati kasvava seniorien joukko ja lapsiperheet, jotka hyötyvät suuresti esteettömistä ja saavutettavista palveluista, korostaa Jyry Loukiainen esteettömyyden hyötyjistä.

Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä on tuonut esiin monilla eri tahoilla ja tavoilla Lappeenrannan kaupungin upeaa tahtotilaa olla esteetön – meidän kaikkien kaupunki.

Tätä upeaa työtä on tehty esimerkiksi Kadut ja Ympäristö -toimialan toimesta. Esteettömyystyöryhmä haluaa innostaa ja kannustaa Lappeenrannan kaupunkia ja sen tytäryhtiöitä yhä edelleen toinen toistaan upeampiin esteettömiin toimenpiteisiin – luomaan kaikin puolin parhaat edellytykset Lappeenrannalle tulla EU:n esteettömimmäksi kaupungiksi!


tervisekivi-140x250

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

ajas-sjtt-140x250

lojer