Sosiaali & Terveysala Tänään

mp_sjttfi_banneri468x60-4

runners-635906_640

Kyselytutkimus: uusimaalaiset ovat vähiten huolissaan terveydestään

Uusimaalaiset ovat vähiten huolissaan terveydestään, kertoo alkuvuodesta tehty kyselytutkimus. Tulosten mukaan työnantajalla on suuri merkitys työntekijöidensä terveyden edistämisessä.

Uusimaalaisista 46 prosenttia sanoo olevansa huolissaan terveydestään. Eteläsuomalaisista ja länsisuomalaisista yli puolet, 51 prosenttia, on terveydestään huolissaan. Eniten huolissaan terveydestään ovat pohjois- ja itäsuomalaiset, joiden osuus on 55 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Herbalife Nutritionin YouGovilla teettämästä kyselystä, johon osallistui Suomesta yli tuhat vastaajaa.

Suurin osa suomalaisista arvioi oman fyysisen kuntonsa kuitenkin yhtä hyväksi. Sekä uusimaalaisista, länsisuomalaisista että pohjois- ja itäsuomalaisista 43 prosenttia kokee olevansa hyvässä fyysisessä kunnossa. Eteläsuomalaiset arvioivat oman fyysisen kuntonsa huonoimmaksi (38 %).

56 prosenttia uusimaalaisista haluaa tasapainottaa ruokavaliotaan edistääkseen terveyttään. Vastaavat luvut ovat Etelä-Suomessa 44 prosenttia, Länsi-Suomessa 52 prosenttia sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa 46 prosenttia.

Uusimaalaisilla parhaat mahdollisuudet kuntoiluun työpaikalla

Alueelliset erot työntekijöiden liikunnan tukemisessa ovat suuria. Uusimaalaisista 42 prosenttia kertoo, että työnantaja tukee heidän liikuntaharrastustaan joko tarjoamalla heidän käyttöönsä kuntoilutilan tai osallistumalla työntekijöidensä kuntosalimaksuihin. Muualla Suomessa ollaan takamatkalla: Länsi-Suomessa vastaava osuus on 27 prosenttia, Etelä-Suomessa 26 prosenttia ja Pohjois- ja Itä-Suomessa 21 prosenttia.

– Sairauspoissaolot syövät valtavan osan työvoiman potentiaalista. Kyselytutkimuksen valossa työnantajan liikuntaan kannustamisella näyttäisi olevan yhteys siihen, kuinka huolissaan työntekijä on terveydestään. Esimerkiksi 24 prosentilla niistä suomalaisista, jotka kokevat itsensä terveeksi, on työpaikallaan mahdollisuus kuntoiluun. Niistä, jotka puolestaan ovat huolissaan terveydestään, vain 13 prosentilla on työpaikallaan kuntoilumahdollisuus, valottaa ravitsemusyritys Herbalife Nutritionin Pohjoismaiden johtaja Mia Bergmann.

Suomalaiset työnantajat eivät panosta välipaloihin, sillä vain joka kymmenennen (9 %) vastaajan työpaikalla on tarjolla terveellistä välipalaa, kuten hedelmiä. Uusimaalla menee tässäkin parhaiten, sillä heistä 13 % nauttii työnantajansa tarjoamista terveellisistä välipaloista. Muualla Suomessa jäädään alle keskiarvon, sillä Etelä-Suomessa jäädään 6 %:iin, Länsi-Suomessa 7 %:iin ja Pohjois- ja Itä-Suomessa 8 %:iin.

– Suomalaisista 55 prosenttia sanoo olevansa väsyneitä työpäivän aikana. Kautta linjan vaikuttaa siltä, että ne työntekijät, joiden hyvinvointiin panostetaan, myös tuntevat itsensä muita terveemmiksi. Työnantajien olisikin tärkeää nähdä liikunnan ja ravitsemuksen tukeminen järki-investointina, Bergmann sanoo.

YouGov suoritti Herbalife Nutritionin tilaaman kyselytutkimuksen tammikuussa 2019. Se suoritettiin neljässä Pohjoismaassa, ja vastaajien ikähaarukka oli 18–74 vuotta. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä asenteita ja tottumuksia. Suomessa kyselyyn vastasi 1 009 henkilöä.


Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

lojer

tervisekivi-140x250

ajas-sjtt-140x250

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019