Sosiaali & Terveysala Tänään

fysipartners_syksy_2017_logo_rgb_netti

baby-1151351_640

Lastensuojelun määräajat ylittyivät 112 kunnassa – valvontatyö jatkuu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi lastensuojelun käsittelyaikoja kunnissa koskevan seurannan tulokset toukokuussa. Tiedonkeruu koski ajanjaksoa 1.10.2017-31.3.2018. Valvira ja aluehallintovirastot jatkavat lastensuojelulain mukaisten määräaikojen seurantaa kunnilta kerättyjen tietojen pohjalta.

Tulosten mukaan Manner-Suomen kunnissa lastensuojeluasiana vireillä olleiden palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi noin 98 prosenttisesti lakisääteisen ajan kuluessa. Arvioinnit valmistuivat 93 prosenttisesti määräajassa. Määräaikojen ylityksiä oli 112 kunnassa.

Palveluntarpeen arviointi on aloitettava viipymättä lastensuojeluasian tultua vireille hakemuksesta tai lastensuojelun työntekijän saatua muutoin tiedon lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Maksimimääräaika arvioinnin aloittamiselle on seitsemän vuorokautta. Arviointi on saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat valvonnan toimeenpanoa Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Lastensuojelun määräaikojen valvonnan painopistettä on viimeisimmässä valvontaohjelmassa siirretty jälkikäteisestä valvonnasta kohti kuntien omavalvonnan edistämistä ja varmistamista. Kuntien tulee näin ollen itse aktiivisesti huolehtia määräaikojen toteutumisesta lakisääteisessä määräajassa. Aikaisempien vuosien tapaan valvontaa kohdistetaan erityisesti niihin kuntiin, joissa määräaikaylitykset ovat toistuvia ja suuria. Harkinnan mukaan Valvira ja aluehallintovirastot tekevät lisäksi ohjaus- ja arviointikäyntejä kuntiin, joissa ylitykset toistuvat. Ohjaus- ja arviointikäyntejä on jo tehty viimeisimmän tiedonkeruun jälkeen keväällä 2018.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman etenemistä voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #sotevalo18.

Lue lisää:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietokantaraportit


suomen_sairaalatukku_gd160x600px

Sosiaali ja terveysala tänään banneri_2019

Sosiaali & Terveysala Tänään banneri

lojer

tervisekivi-140x250

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press