Sosiaali & Terveysala Tänään

mp_sjttfi_banneri468x60-4

meringue-888338_640

Adoptiolautakunta ja lapsiasiavaltuutettu: adoption jälkeistä tukea on kehitettävä ja adoptiolaista tehtävä kattava jälkiarvio

Adoptiolaki on ollut voimassa viisi vuotta. Nyt on tarpeen tehdä kattava arviointi adoptiolain täytäntöönpanosta, toteavat adoptiolautakunta ja lapsiasiavaltuutettu yhteisessä aloitteessaan. On tärkeää arvioida paitsi lakia yleisesti myös sen lapsivaikutuksia: Lapsivaikutusten arvioinnilla tulee selvittää lapsen oikeuksien toteutumista ja lapsen etua adoptioprosessissa. Adoptoitujen lasten tilanne ja tarpeet on otettava huomioon kokonaisuudessaan. Arvioinnissa on huomioitava myös adoptoitujen, adoptioperheiden ja adoptioon lapsensa luovuttaneiden näkökulmat.

Adoptiolain täytäntöönpanon arvioinnin lisäksi adoptiolautakunta ja lapsiasiavaltuutettu esittävät, että adoption erityisyyden huomioon ottamista eri peruspalveluissa kehitetään ja adoption jälkeisen tuen, kuten esimerkiksi terapiapalvelujen, saatavuutta parannetaan. Adoptio-osaaminen on turvattava ottamalla se mukaan ammattilaisten koulutusohjelmiin.

Adoptoidut lapset ovat aina jossain määrin erityisen hoivan ja tuen tarpeessa. Adoptiolapsen kannalta keskeisiä peruspalveluja, joissa lapsen ja perheen erityisen tuen tarve tulee tunnistaa ja ottaa huomioon ovat neuvola, varhaiskasvatus ja koulu sekä perheiden tukipalvelut. Osa adoptoiduista tarvitsee myös erityistä tukea esimerkiksi lastensuojelun ja lastenpsykiatrian erityispalveluissa. Näitä palveluja tulee kehittää adoptiolasten erityistarpeet huomioon ottaen ja niitä tulee olla saatavilla tarpeen mukaisesti.

Lue lisää:

Adoptiolautakunnan ja lapsiasiavaltuutetun yhteisaloite adoptiolain jälkiarvioinnista sekä adoption jälkeisen tuen kehittämiseksi (pdf)


suomen_sairaalatukku_gd160x600px

SOTE-mestari_banneri

lojer

Tilaa Sosiaali & Terveysala Tänään -julkaisu

Pedihealth_logo_RGB-01

Tilaa uutiskirje