Sosiaali & Terveysala Tänään

ban_rinnekoti_2018_468x60px

TERVE-SOS 2019

Teemana 2019: Maailma muuttuu – entä me?

Ohjelmassa 15 seminaaria, mukana alan tärkeimmät vaikuttajat ja uutuudet, tule mukaan!


adult-bandage-care-1498933

SuPer: Lähihoitajien työn kuormittavuus näkyy lisääntyneinä sairauspoissaoloina

Työterveyslaitoksen julkaiseman Kunta10-tutkimuksen mukaan kunta-alalla sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja ikäryhmien väliset erot ovat tasoittuneet. Ammattiryhmistä muun muassa lähihoitajilla on paljon sairauspoissaoloja. – Lähihoitajien työn kuormittavuus näkyy sairauspoissaoloissa ja erityisesti nuoret ovat kuormittuneita. Työn johtamiseen ja työntekijöiden määrään tulee kiinnittää huomiota, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii.

Lue lisää


bed-bedroom-elderly-1877350

WHO:lta suositukset muistisairauksien ehkäisyyn – lähtökohtia suomalaistutkimuksesta

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut ensimmäistä kertaa suositukset kognitiivisten toimintojen heikkenemisen ja muistisairauksien ehkäisyyn. Karoliinisen instituutin, Itä-Suomen yliopiston ja THL:n professori Miia Kivipelto tutkimusryhmineen oli keskeisessä roolissa niiden valmistelussa. Kivipellon johtama Nordic Brain Network -tutkimusverkosto on tuottanut uraauurtavaa tutkimustietoa sekä Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien riskitekijöistä että sairastumiselta suojaavista tekijöistä.

Lue lisää


adult-career-clipboard-1919236 (1)

Lääkärit suhtautuvat biosimilaarien käyttöönottoon pääosin positiivisesti

Biologisia lääkkeitä määräävät lääkärit suhtautuvat biosimilaarien käyttöönottoon pääosin positiivisesti, ja suurin osa pitää biologisia alkuperäislääkkeitä ja biosimilaareja samanarvoisina. Kuitenkin vain puolet lääkäreistä aloittaa biosimilaarin ensimmäisenä biologisena lääkehoitona tai vaihtaa potilaan aiemman biologisen lääkehoidon biosimilaariin. Asia selvisi Fimean tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli tutkia biologisia lääkkeitä määräävien lääkäreiden suhtautumista biosimilaarien käyttöönottoon, niiden käyttöönottoa edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä lääkäreiden käyttämiä tiedonlähteitä biologisista lääkkeistä.

Lue lisää


hands-4051469_640

Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut vuoden 2019 valvontaohjelmassa

Ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen valvonta on yksi vuoden 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman kohteista. Osana valvontaohjelmaa Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät yhdeksän alueellista tilaisuutta esimiehille, jotka vastaavat vanhustenhuollon kotiin annettavista palveluista. Tilaisuuksien tarkoituksena on vahvistaa vanhustenhuollon asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Tilaisuuksissa keskitytään erityisesti kotiin annettavien palvelujen laatuun ja sisältöön, lääkitysturvallisuuteen, saattohoitoon, kuntien valvontaosaamisen vahvistamiseen ja omavalvonnan toteuttamiseen. Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet yhdessä vuosille 2016-2019 valtakunnallisen sosiaali-ja terveydenhuollon valvontaohjelman, jota voi seurata myös Twitterissä aihetunnisteella #sotevalo2019.

Lue lisää


feet-619399_640

Perhehoitoliiton liittokokous: Perhehoitajan sosiaaliturvaa parannettava

Perhehoitajan aseman ja erityisesti perhehoitajan sosiaaliturvan parantaminen jäivät perhehoitolakia uudistettaessa pahasti kesken. Lauantaina 27.4.2019 Jyväskylässä kokoontunut Perhehoitoliiton liittokokous vaatiikin uudelta hallitukselta toimia perhehoitajan aseman parantamiseksi. Jotta perhehoito ja sen lisääminen maassamme on mahdollista, on perhehoidon toimintaedellytysten oltava kunnossa.

Lue lisää


ehr-1476525_640

”Tekoäly muuttaa terveydenhoitoa radikaalisti”

Kansainväliset terveydenhuollon tekoälyasiantuntijat kokoontuvat Turussa
Tekoäly tulee muuttamaan terveydenhuollon käytäntöjä merkittävästi parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Asiantuntijoiden mukaan satsaukset tulisi suunnata erityisesti perusterveydenhoitoon. Esimerkiksi diabeteksen hoitopolkujen sujuvoittaminen toisi merkittäviä säästöjä, sillä taudin hoitoon käytetään noin 15 prosenttia perusterveydenhuollon kustannuksista. Kansainvälinen Life Science Live -tapahtuma kerää alan huippuasiantuntijat toukokuussa Turkuun.

Lue lisää


computer-1149148_640

Tulevan hallituksen on vahvistettava perusterveydenhuoltoa

Lääkäriliitto ehdottaa, että tuleva hallitus aloittaa samaan aikaan kaksi erillistä hanketta: perusterveydenhuollon nopean elvyttämisen hoitotakuulla ja siitä riippumattoman sote-rakenteiden uudistamisen. Perusterveydenhuolto ei voi enää jäädä odottamaan sote-lainsäädännön voimaantuloa.

Lue lisää


hand-2593743_640

Uusi ahdistusta ja pelkoa vähentävä ja sosiaalista vuorovaikutusta lisäävä geenimutaatio löydetty

Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen tutkijat ovat löytäneet uudenlaisen, ahdistusta ja pelkoa vähentävän ja sosiaalista vuorovaikutusta lisäävän geenimutaation. Hiirten perimästä poistettiin geeniteknologian avulla P4h-tm-geeni, mikä johti yllättävään käyttäytymisilmiasun muutokseen: P4h-tm-poistogeeniset hiiret osoittivat huomattavaa periksiantamattomuutta ja rohkeutta verrattuna samataustaisiin villityypin hiiriin, joilla oli normaalisti toimiva P4h-tm-geeni. Tulokset julkaistiin arvostetussa Neuropharmacology -lehdessä toukokuussa 2019.

Lue lisää


lojer

suomen_sairaalatukku_gd160x600px

tervisekivi-140x250

SuomenAmmattivaate_banneri_140x250px_press